HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Yapılandırma Sayfası

background image

Yapılandırma Sayfası

Güncel ürün ayarlarını görüntülemek, sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve çift sıralı bellek
modülleri (DIMM'ler) gibi isteğe bağlı aksesuarların takılı olduğunu doğrulamak için Yapılandırma
Sayfası
ekranını kullanın. Aşağıdaki şekil ve tabloda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

14

Bölüm 2 HP EWS Bilgi ekranlarında ürün durumunu görüntüleme

TRWW

background image

Şekil 2-2

Yapılandırma Sayfası ekranı

TRWW

Yapılandırma Sayfası

15

background image

Tablo 2-2

Yapılandırma Sayfası

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve menüleri Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Aygıt Bilgileri

Aygıtın seri numarasını, sürüm numaralarını ve diğer bilgilerini
görüntüler.

3

Yüklü Özellik ve Seçenekler

Aşağıdakileri listeler:

Ürüne (Jetdirect veya dahili Jetdirect) bağlı tüm ağ aygıtları için
sürüm ve TCP/IP adresi

Yüklü tüm yazıcı dilleri (yazıcı komut dili [PCL] ve PostScript® [PS]
gibi)

Her bir DIMM ve EIO yuvasında takılı olan seçenekler

Ana bilgisayar USB denetleyicisi olarak kullanılan bir yazıcıya
bağlanabilen toplu depolama aygıtları, kart cihazları veya tuş
takımları gibi USB aygıtları

Not

HP LaserJet M3027mfp ve M5025mfp ürünleri için

görünmeyen LDAP Ağ Geçidi ve DSS Sunucusu girişleri.

4

Bellek

Bellek bilgilerini, PCL Sürücü Çalışma Alanını (DWS) ve kaynak
tasarrufu bilgilerini görüntüler.

5

Güvenlik

Kontrol paneli kilidi, disk yazma koruma seçenekleri ve doğrudan
bağlantı (USB veya paralel) noktalarının durumunu listeler.

Doğrudan Bağlantı noktalarının durumunu Ayarlar sekmesindeki
Güvenlik ekranında Doğr. Bağl. Nokt. Devre Dışı Bırak onay kutusunu
işaretleyerek veya işareti kaldırarak değiştirebilirsiniz.

6

Kağıt Tepsi ve Seçenekleri

Üründeki her bir tepsi için belirlenen ortam boyutunu ve türünü listeler.
Üründe dupleksleme birimi veya kağıt kullanan aksesuarlar takılıysa, bu
aygıtlarla ilgili bilgiler de burada listelenir.

16

Bölüm 2 HP EWS Bilgi ekranlarında ürün durumunu görüntüleme

TRWW