HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Olay Günlüğü

background image

Olay Günlüğü

Olay Günlüğü ekranında sıkışmaları, servis hatalarını ve diğer yazıcı hatalarını da içeren en son ürün
olayları görüntülenir. Aşağıdaki şekil ve tabloda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 2-4

Olay Günlüğü ekranı

Tablo 2-4

Olay Günlüğü

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Numara

Hataların oluştuğu sırayı listeler. Son oluşan hata en yüksek numaraya
sahiptir.

3

Tarih ve Saat

Günlüğe kaydedilen her olayın tarih ve saatini listeler.

4

Makine Döngüleri

Hata oluştuğunda ürünün tamamladığı makine döngüsü sayısını görüntüler.
Ürün yazdırdığı veya kopyaladığı her Letter/A4 boyutlu sayfa yüzü için bir
makine döngüsü tamamlar.

5

Geçerli Makine Döngüleri

Ürünün bugüne kadar tamamladığı makine döngüsü sayısını görüntüler.

6

Olay

Her olay için dahili olay kodunu görüntüler.

7

Tanım veya Özellik

Bazı olayların kısa tanımını görüntüler.

8

Ürün Desteği bağlantısı

Ürüne özgü sorun giderme bilgileri için HP destek Web sitesine erişim sağlar.

TRWW

Olay Günlüğü

19