HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Kullanım Sayfası

background image

Kullanım Sayfası

Kullanım Sayfası ekranı, duplekslenen sayfa sayısının yanı sıra, üründen geçen her boyuttaki ortam
için sayfa sayısını görüntüler. Toplam sayı, yazdırma sayısı değerlerinin toplamı ile Birim değeri
çarpılarak hesaplanır.

Bu ekrandaki bilgiler elde ne kadar toner ya da kağıt tutulacağını belirlemek için kullanılabilir. Aşağıdaki
şekil ve tabloda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

20

Bölüm 2 HP EWS Bilgi ekranlarında ürün durumunu görüntüleme

TRWW

background image

Şekil 2-5

Kullanım Sayfası ekranı

TRWW

Kullanım Sayfası

21

background image

Tablo 2-5

Kullanım Sayfası

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Toplam Kullanım Değerleri
(eşdeğer)

Yazdırılan sayfa türlerini, yazdırılan tek yüzlü sayfa sayısını, yazdırılan
dupleks sayfa sayısını ve yazdırılan toplam sayfa sayısını görüntüler.

3

Birim

Birim, standart A4 boyutlu (letter boyutu) sayfaya eşittir. Diğer tüm sayfa
boyutları bu standart boyuta göre belirtilir. Her iki yüze de yazdırılan A4
boyutlu (letter boyutu) bir sayfa 2 birim olarak sayılır.

4

Dupleks 1 Resim

“Dupleks 1 resim”, dupleksleme işinin bir parçası olarak yazdırılan ancak
ikinci yüzleri boş olan sayfaları belirtir.

5

Yazdırma Modları ve Kağıt Yolu
Kullanımı (gerçek)

Renkli ve tek renkli (siyah-beyaz) yazdırma işleri için kullanılan farklı
yazdırma modlarını belirtir.

6

Geçmişteki Yazıcı Doluluğu

Yazdırılan her sayfada kullanılan toner miktarını belirtir.

22

Bölüm 2 HP EWS Bilgi ekranlarında ürün durumunu görüntüleme

TRWW