HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Aygıt Durumu

background image

Aygıt Durumu

Ürünün güncel durumunu görmek için Aygıt Durumu ekranını kullanın. Aşağıdaki şekil ve tabloda bu
ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 2-1

Aygıt Durumu ekranı

Tablo 2-1

Aygıt Durumu

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Durum

Aygıt durumunu görüntüler (kontrol paneli ekranında görüntülenen bilgilerin aynısı).

3

Kontrol paneli
düğmeleri

Bu kontrol paneli düğmelerini üründeki düğmeleri kullanır gibi kullanın. Bu ekranda
hangi düğmelerin görüntüleneceğini seçmek için Ayarlar sekmesindeki Güvenlik
ekranına gidin.

4

Sarf Malzemeleri

Her sarf malzemesi için kalan ömür yüzdesini gösterir.

Not

HP EWS ayrıca yalnızca HP LaserJet M5025mfp ve

HP LaserJet M5035mfp ürünleri için zımba kartuşu durum bilgilerini de
görüntüler.

5

Sarf Malzemesi
Ayrıntıları

Ürün sarf malzemeleri hakkında bilgiler bulabileceğiniz Sarf Malzemesi Durumu
ekranını açar.

6

Ortam

Giriş tepsileri ve çıkış bölmeleri için durum ve yapılandırma bilgilerini görüntüler.

Tepsi tamamen boşalıncaya kadar ortam durumu Tamam olarak kalır. Tepsi
boşaldığında durum Bitti olur.

12

Bölüm 2 HP EWS Bilgi ekranlarında ürün durumunu görüntüleme

TRWW

background image

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

Not

HP EWS ayrıca yalnızca HP LaserJet M5025mfp ve

HP LaserJet M5035mfp ürünleri için yığınlayıcı bölmesi durum bilgilerini
de görüntüler.

7

Ayarları Değiştir

Kağıt türü ayarlarını değiştirebileceğiniz Diğer Ayarlar ekranını açar.

Tablo 2-1

Aygıt Durumu (devam)

TRWW

Aygıt Durumu

13