HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Aygıt Bilgileri

background image

Aygıt Bilgileri

Aygıt Bilgileri ekranında aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

Aygıt adı

Aygıt konumu

Demirbaş numarası

Şirket adı

İlgili kişi

Ürün adı

Aygıt modeli

Aygıt seri numarası

Ürün adı, aygıt modeli ve aygıt seri numarası otomatik olarak oluşturulur. Bu ekrandaki diğer bilgileri
Ayarlar sekmesindeki Aygıt Bilgileri ekranından yapılandırabilirsiniz.

Şekil 2-6

Aygıt Bilgileri ekranı

TRWW

Aygıt Bilgileri

23