HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Özellikler

background image

Özellikler

Ürün ve ağ durumunu görüntülemek ve yazdırma işlevlerini ürünün kontrol paneli yerine
bilgisayarınızdan yönetmek için HP EWS'yi kullanabilirsiniz. HP EWS ile aşağıdaki görevleri yerine
getirebilirsiniz:

Kontrol paneli iletilerini ve ürün-durum bilgilerini görüntüleme.

Tüm sarf malzemelerinin kalan ömürlerini saptama ve sarf malzemeleri için özel sipariş bilgileri
yapılandırma.

Ürünün teknik destek sayfasına erişme.

En son ürün olayları için özel desteğe erişme.

Beş ek bağlantı ekleme veya diğer Web sitelerinin bağlantılarını özelleştirme.

Tepsi yapılandırmaları gibi ürün yapılandırmalarını görüntüleme ve değiştirme.

Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme.

Yapılandırma sayfası gibi bilgi sayfalarını görüntüleme ve yazdırma.

Ürünün sarf malzemelerinin azalması gibi ürün olayları hakkında e-posta yoluyla uyarılar alma. Her
kullanıcı (yöneticiler ve hizmet) için her birinde 20'ye kadar alıcı olabilen dört farklı hedef listesi
ayarlama.

HP EWS ekranlarının görüntüleneceği dili seçme.

Ürün yazdırma sürücüsünü yüklemeye gerek olmadan HP ürününden yazdırma.

Belirli bir süre kullanılmadıktan sonra ürünün uyku moduna geçmesini sağlamak için bir ürün uyku
gecikmesi zamanlayarak, enerji tasarrufunda bulunma.

2

Bölüm 1 Genel Bakış

TRWW

background image

Ürün kullanılmak istendiğinde başlatma ve ayarlama işlemlerinin tamamlanmış olmasını sağlamak
için her gün belirli açılış saatleri zamanlama.

Servis sağlayıcınıza düzenli olarak ürün yapılandırması ve sarf malzemesi kullanım bilgileri
gönderme.