HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

background image

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

HP EWS ekranlarında gezinmek için sekmelerden birini (Bilgi veya Ayarlar gibi) tıklatın ve ardından
ekranın sol tarafındaki gezinme çubuğunda bulunan menülerden birini tıklatın.

Aşağıdaki şekil ve tabloda HP EWS ekranları hakkında bilgiler verilmektedir.

Not

HP EWSekranlarının görünümü, ürün özelliklerine ve BT yöneticinizin yaptığı ayarlara bağlı

olarak bu kullanım kılavuzundaki şekillerden farklı olabilir.

Şekil 1-2

Örnek HP EWS ekranı

Tablo 1-1

HP Katıştırılmış Web Sunucusu

Numara

HP EWS ekran
özelliği

Tanım

Ek bilgiler

1

Ürün adı ve
TCP/IP adresi

Ürün adını ve Internet protokol (IP) adresini
görüntüleyin.

8

Bölüm 1 Genel Bakış

TRWW

background image

Numara

HP EWS ekran
özelliği

Tanım

Ek bilgiler

2

Sekmeler

Bilgi sekmesi

Ürün hakkındaki bilgileri
görüntüleyin. Bu
sekmedeki ekranları
kullanarak ürün
yapılandıramazsınız.

Bkz.

HP EWS Bilgi ekranlarında ürün

durumunu görüntüleme

.

Ayarlar sekmesi

Bu sekmedeki özellikleri
ürünü yapılandırmak için
kullanın.

Bkz.

Ayarlar ekranlarından ürünü

yapılandırma

.

Dijital Gönderme
sekmesi

Bu sekmedeki özellikleri
dijital gönderme
yeteneklerini
yapılandırmak için
kullanın.

Not

Dijital

Gönderme
Yazılımı (HP DSS)
yüklendiyse, dijital
gönderme
seçenekleri
HP MFP DSS
Configuration
Utility kullanılarak
yapılandırılmalıdır.

Bkz.

Dijital gönderme seçeneklerini

ayarlama

.

Ağ İşlemleri sekmesi Ağ durumunu görüntüleyin

ve ağ ayarlarını
yapılandırın.

Bkz.

Ağ ekranlarından ağ işlemlerini

yönetme

.

3

Menüler

Her sekmede farklı

Menüleri görmek için bir
sekmeyi tıklatın.

4

Diğer
Bağlantılar

hp instant support

Sorunların çözümüne
yardımcı olan ve
HP ürününüz için
kullanılabilecek ek
hizmetleri açıklayan bir
dizi Web kaynağına
bağlanın.

Bkz.

Diğer Bağlantıları kaynak

olarak kullanma

.

Bkz.

hp instant support

.

Bkz.

Ürün Desteği

.

Bkz.

Servis Sağlayıcım ve Servis

Sözleşmem

.

Sarf Malzemesi
Alışverişi

HP ürününüz için orijinal
HP sarf malzemeleri
sipariş etmek üzere
Internet'i kullanın.

Ürün Desteği

Sorun çözmek için
HP Web sitesinde ürüne
özgü yardımdan
yararlanın.

Tablo 1-1

HP Katıştırılmış Web Sunucusu (devam)

TRWW

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

9

background image

Numara

HP EWS ekran
özelliği

Tanım

Ek bilgiler

5

Oturum Aç/
Oturumu Kapat

Her kullanıcı türü için
farklıdır

BT yöneticisi veya servis
sağlayıcı olarak oturum
açın.

Bkz.

Oturum açma ve oturum kapatma

.

6

Ekran

Her menü öğesi için
farklıdır

Ekranı görüntülemek için
bir menü öğesini tıklatın.

Bkz.

HP EWS Bilgi ekranlarında

ürün durumunu görüntüleme

.

Bkz.

Ayarlar ekranlarından ürünü

yapılandırma

.

Bkz.

Ağ ekranlarından ağ işlemlerini

yönetme

.

Tablo 1-1

HP Katıştırılmış Web Sunucusu (devam)

10

Bölüm 1 Genel Bakış

TRWW

background image

2