HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tercihler

background image

Tercihler

Dijital gönderme özellikleri için genel ayarları yapılandırmak için Tercih Ayarları ekranını kullanın.
Aşağıdaki şekil ve tabloda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 4-15

Tercih Ayarları ekranı

Tablo 4-11

Tercih Ayarları

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Yardım

Dijital Gönderme sekmesindeki ekranlar hakkında bilgiler içeren yardım dosyasını
açmak için tıklatın.

3

Belge Boyutu

Ürün tarayıcının belge tararken kullanmasını istediğiniz varsayılan ortam boyutunu
seçin.

4

Belge Türü

Ürün görüntü işlemcinin belge tararken kullanmasını istediğiniz varsayılan ortam
türünü seçin.

Metin

Grafik

Karışık

5

2 Taraflı Belge

Ürünün belgenin her iki tarafını da taraması için bu onay kutusunu işaretleyin.

6

Otomatik Ayar
Sıfırlama

Bir işle ilgili tüm dijital gönderme ayarlarını ürün varsayılan ayarlarına sıfırlamak için
zaman aşımı seçeneklerini kullanın. Ayarların kullanıcı tarafından değiştirildiği bir
dijital gönderme işleminden sonra veya sıfırlamayı 10 ila 300 saniye arasında
geciktirmek için ayarları hemen sıfırlayabilirsiniz.

TRWW

Tercihler

77