HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Önceden tanımlanmış klasör ekleme

background image

Önceden tanımlanmış klasör ekleme

Listeye önceden tanımlanmış klasör eklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1.

Ekle'yi tıklatın.... Böylece kullanıcının aygıtta seçmesi için bir klasör konumu ayarlayabilir ve
sınayabilirsiniz. Ekle'yi tıklattıktan sonra öncelikle konum türünü seçmek ve ardından önceden
tanımlanmış klasörü ayarlamak üzere iki web sayfası dizisine yönlendirilirsiniz. Her iki sayfada da
ayarları belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.

2.

Önceden tanımlanmış klasörü ekleyip yapılandırdıktan ve Tamam'ı tıklattıktan sonra bu sayfaya
dönersiniz. Yeni önceden tanımlanmış klasör Önceden Tanımlanmış Klasörler listesinde görünür.
Her klasörün diğer adı listede görüntülenir.

Tablo 4-6

Klasöre Gönder ayarları (devam)

TRWW

Klasöre Gönder

67