HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Önceden tanımlanmış klasör düzenleme veya görüntüleme

background image

Önceden tanımlanmış klasör düzenleme veya görüntüleme

Önceden tanımlanmış klasör düzenlemek veya görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1.

Tıklatarak Önceden Tanımlanmış Klasörler listesinden bir klasör seçin.

2.

Düzenle'yi tıklattığınızda önceden tanımlanmış klasörün ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek
üzere yeni bir web sayfasına yönlendirilirsiniz. Ardından ayarları değiştirdiyseniz bu sayfaya
dönmek için Tamam düğmesini, değişiklik yapmadıysanız İptal düğmesini tıklatın.