HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - HP DSS yazılımını kullanma

background image

HP DSS yazılımını kullanma

HP LaserJet M3027mfp/M3035mfp, M4345mfp, ve M5025mfp/M5035mfp ürünleri, dijital gönderme
görevlerini gerçekleştirmek için Dijital Gönderme Yazılımını (HP DSS) içerir. HP DSS yüklüyse, tüm
HP DSS ekranları salt okunur erişim için kullanılabilir. Ancak, HP EWS Dijital Gönderme ekranlarından
birinde değişiklikleri uygulamaya çalışırsanız aşağıdaki ileti görüntülenir:

Aygıta <IP adresi> konumundaki Dijital Gönderme Yazılımı tarafından hizmet veriliyor. Aygıtı
yapılandırmak için lütfen Windows Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanın.

Bu durumda dijital gönderme seçenekleri HP MFP DSS Configuration Utility kullanılarak
yapılandırılmalıdır. Böylece yapılandırma görevleri tek bir merkeze toplanır ve güvenlik kontrolü
kolaylaşır.

56

Bölüm 4 Dijital gönderme seçeneklerini ayarlama

TRWW