HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Genel Ayarlar

background image

Genel Ayarlar

Dijital gönderme yönetici bilgilerini ayarlamak için Genel Ayarlar ekranını kullanın. Aşağıdaki şekil ve
tabloda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 4-1

Genel Ayarlar ekranı

Tablo 4-1

Genel Ayarlar

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Yardım

Dijital Gönderme sekmesindeki ekranlar hakkında bilgiler içeren yardım
dosyasını açmak için tıklatın.

3

Ad

Yöneticinin adını yazın.

4

Telefon Numarası (isteğe
bağlı)

Yöneticinin telefon numarasını (isteğe bağlı) yazın.

5

E-posta adresi

Yöneticinin e-posta adresini yazın. Aygıt düzgün biçimlendirilmemiş e-posta
adreslerini kabul etmez.

6

Yer (isteğe bağlı)

sYöneticinin bulunduğu yeri (isteğe bağlı) yazın.

TRWW

Genel Ayarlar

57