HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Günlük

background image

Günlük

Oluşabilecek hatalar da dahil olmak üzere dijital gönderme iş bilgilerini görüntülemek için Günlük
ekranını kullanın. Aşağıdaki şekil ve tabloda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Not

HP DSS yüklüyse, dijital gönderme etkinlikleri HP DSS yerine HP EWS'ye kaydedilir.

Günlüğü görüntülemek için HP MFP DSS Configuration Utility programını açın ve Günlük
sekmesini tıklatın. HP EWS içinde görülen girişler yalnızca kontrol panelinde veya HP EWS
ekranları aracılığıyla yapılandırılan etkinliklerle ilgilidir.

Şekil 4-12

Günlük ekranı

Tablo 4-10

Günlük

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Yardım

Dijital Gönderme sekmesindeki ekranlar hakkında bilgiler içeren yardım dosyasını
açmak için tıklatın.

3

Önem

Her günlük girişi için varsa önemi belirtir.

4

Aygıt

Aygıtın TCP/IP adresini listeler.

5

Kullanıcı

Olayı başlatan kullanıcıyı listeler.

6

Olay

Olayın başarılı olduğunu veya hata oluştuğunu belirtir.

7

Saat

Her günlük girişinin saatini gösterir.

8

Kaydet

Günlük bilgilerini dosyaya kaydetmek için bu düğmeyi tıklatın.

9

Ayrıntılar

Günlük girişi ayrıntılarını görüntülemek için günlük girişini seçin ve Ayrıntılar
düğmesini tıklatın.

10

Yenile

Görünümü en son günlük bilgilerini içerecek şekilde güncelleştirmek için bu düğmeyi
tıklatın.

11

Temizle

Bilgileri günlükten silmek için bu düğmeyi tıklatın.

TRWW

Günlük

75

background image

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

Not

Temizle düğmesi tıklatıldığında sadece ekranda görülen günlük silinir.

ürünle ilgili günlük girişleri iş-muhasebe nedenleriyle saklanmaya devam
edilir.

Günlük ekranındaki Ayrıntılar düğmesini tıklattığınızda Ayrıntılar ekranı açılır. Ekranda iş No'su, işin
gönderildiği saat, gönderenin adı ve diğer ayrıntılar gibi dijital gönderme hakkında bilgiler görüntülenir.

Şekil 4-13

Ayrıntılar ekranı

Başarılı bir şekilde gönderilmeyen işler için Ayrıntılar ekranının altında bir Sorun Gider düğmesi
görünür. Sorun Gider'i tıklattığınızda Sorun Gider ekranı açılır. Sorunu gidermenize yardımcı
olabilecek bir ekran açmak için ayrıntıların (aşağıdaki örnekteki Dahili E-posta Hatası) altındaki altı
çizili bağlantıyı tıklatın.

Şekil 4-14

Sorun Gider ekranı

Tablo 4-10

Günlük (devam)

76

Bölüm 4 Dijital gönderme seçeneklerini ayarlama

TRWW