HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Faks Ayarları

background image

Faks Ayarları

Ürün, faks makinesinin gönderme yeteneğine benzer şekilde taranan belgeleri bir faks numarasına
gönderebilir. Üründe faks modemi varsa gelen faksları işeyecek şekilde de ayarlanabilir.

Not

Faks Ayarları ekranı (ve soldaki Faksa Gönder menüsü) yalnızca ürününüzde faks

modem kartı bulunduğunda kullanılabilir.

Ürün için faksa gönder özelliklerini yapılandırmak için Faks Ayarları ekranını kullanın. Aşağıdaki şekil
ve tabloda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 4-4

Faks Ayarları ekranı

Tablo 4-4

Faksa Gönder

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Yardım

Dijital Gönderme sekmesindeki ekranlar hakkında bilgiler içeren yardım dosyasını
açmak için tıklatın.

TRWW

Faks Ayarları

61

background image

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

3

Faks Gönder

doğrudan aygıtın dahili
modeminden

Doğrudan aygıttan faks gönderin. Bu seçenek
işaretlendiğinde aşağıdaki bilgileri seçmeniz veya
yazmanız gerekir:

Ülke/bölge

Şirket adı

Aygıtın dahili modeminin bağlı olduğu
telefon numarası

Varsa, telefon sisteminizde kullanılan önek

Dijital Gönderme hizmeti ile

Dijital gönderme yazılım hizmetini kullanarak faks
gönderin.

4

Aygıt Modem Ayarları

Faks Gönder listesinden doğrudan MFP'nin dahili modeminden seçiliyse bu
ayarları yazın.

5

Gelişmiş

Modem ve zil sesi düzeyi ve alma/gönderme ayarları gibi gelişmiş ürün modem
ayarlarını ayarlayabileceğiniz yeni bir ekran açmak için bu düğmeyi tıklatın. Bu
ekrandan ayrıca faks etkinliği günlüğü yazdırabilir ve güvenlik ve tanılama
ayarlarına erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.

Gelişmiş Faks Ayarları

.

6

Bildirim

Faks başarı veya başarısızlık bildiriminin gönderilip gönderilmeyeceği, bildirimin
yazdırılıp yazdırılmayacağı ya da gönderenin bildirim raporu alması gerekip
gerekmediği gibi bildirim seçeneklerini ayarlayın. Taranan belgenin küçültülmüş bir
halini bildirim raporuna eklemek için Küçük Resim Görüntüsünü Ekle onay
kutusunu işaretleyin.

7

Kalite

Giden faksların çözünürlüğünü seçin.

8

Faturalama Kodu

Varsa faturalama kodunu yazın. Kullanıcının kodu değiştirmesine izin vermek
istiyorsanız Kullanıcı Tarafından Düzenlenebilir onay kutusunu
işaretleyebilirsiniz. Faturalama kodunun minimum uzunluğunu ayarlamak için
Minimum Uzunluk ayarını kullanın. Faturalama kodu 1 ve 16 arasında bir değer
olabilir.