HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Gelişmiş E-posta Ayarları

background image

Gelişmiş E-posta Ayarları

Aşağıdaki şekil ve tabloda Gelişmiş E-posta Ayarları ekranının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Tablo 4-2

E-posta Ayarları (devam)

TRWW

E-posta Ayarları

59

background image

Şekil 4-3

Gelişmiş E-posta Ayarları ekranı

Tablo 4-3

Gelişmiş E-posta Ayarları

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Yardım

Dijital Gönderme sekmesindeki ekranlar hakkında bilgiler içeren yardım dosyasını
açmak için tıklatın.

3

Mesaj Metni

İleti metninin üründen gönderilen e-posta iletilerinin gövdesinde nasıl görüneceğini
değiştirin. İleti metni için dil seçin. Kullanılabilen diller, Ayarlar sekmesinin Dil
ekranında bulunan dillerle aynıdır.

4

Kullanıcı Tarafından
Düzenlenebilir

Kullanıcının e-posta iletisi metnine metin eklemesine izin vermek için bu onay
kutusunu işaretleyin.

5

Ek Ayarları

Üründen gönderilen e-posta iletileri için varsayılan ayarları seçin.

60

Bölüm 4 Dijital gönderme seçeneklerini ayarlama

TRWW