HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Gelişmiş Adres Girme Ayarları

background image

Gelişmiş Adres Girme Ayarları

Aşağıdaki şekil ve tabloda Gelişmiş Adres Girme Ayarları ekranının nasıl kullanılacağı
açıklanmaktadır.

Tablo 4-7

Adres Girme Ayarları (devam)

TRWW

Adres Girme

71

background image

Şekil 4-10

Gelişmiş Adres GirmeAyarları ekranı

Tablo 4-8

Gelişmiş Adres Girme Ayarları

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Yardım

Dijital Gönderme sekmesindeki ekranlar hakkında bilgiler içeren yardım
dosyasını açmak için tıklatın.

3

Gelişmiş Arama
Seçenekleri

Gelişmiş LDAP sunucusu arama ayarlarını seçin. Aşağıdaki ayarlar
kullanılabilir.

Maksimum LDAP Adresi Sayısı. Tek aramanın getirdiği eşleşen e-
posta ayarlarının sayını ayarlamak için bu denetimi kullanın. Sayı ne
kadar küçük olursa arama o kadar hızlı olur.

Maksimum Arama Süresi. Aygıtın LDAP sunucusundan yanıt
bekleyeceği süreyi ayarlamak için bu denetimi kullanın. LDAP
sunucusunun meşgul olduğu veya ağın yavaş çalıştığı ortamlarda bu
zaman aşımı süresi artırılmalıdır.

LDAP Filtre Koşulu. E-posta adreslerini "filtrelemek" için isteğe bağlı
bir "filtre" ayarlamak üzere bu denetimi kullanın.

4

Veritabanında girdi bul

LDAP arama sorgularının kısmi adla başlayan girişleri ya da giriş adının
herhangi bir yerindeki kısmi adı içeren tüm girişleri içereceğini belirleyin.

72

Bölüm 4 Dijital gönderme seçeneklerini ayarlama

TRWW