HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Diğer Adres defteri ekranları

background image

Diğer Adres defteri ekranları

Not

Aşağıdaki ekranlar HP EWS, HP LaserJet M3035mfp ve HP LaserJet M4345mfp ürünleri

için HP LaserJet M5035mfp'nin en son sürümünde görünmez. Bu ürünler bunun yerine Adres
Defteri
ekranını kullanır. Bu özellikler hakkında ek bilgi için

Adres Defteri

bölümüne bakın.

HP EWS için güncel HP LaserJet M3027mfp ve M5025mfp ürünleri, Dijital Gönderme sekmesinde çok
sayıda adres defteri ekranı içerir. HP EWS, HP LaserJet M3035mfp ve HP LaserJet M4345mfp ürünleri
için HP LaserJet M5035mfp'nin gelecekteki sürümleri bu ekranları da kullanacaktır. Aşağıdaki ekranlar
kullanılabilir:

E-posta Adres Defteri. Ürün e-posta adres defterine e-posta adresleri eklemek, bunları
düzenlemek ve silmek için bu ekranı kullanın.

Faks Adresi Defteri. Ürünün faks adres defterine faks numaraları eklemek, düzenlemek veya
silmek için bu ekranı kullanın.

Al/Ver. Hem faks, hem de e-posta için ürünün dahili adres defterine alınmak üzere virgülle ayrılmış
değer (.CSV) dosyası biçiminde önceden tanımlanmış hedef adresler listesi eklemek için bu ekranı
kullanın. Bu ekranı ayrıca aynı bilgileri başka bir aygıt ya da arşive vermek için de kullanabilirsiniz.

74

Bölüm 4 Dijital gönderme seçeneklerini ayarlama

TRWW