HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Adres Defteri

background image

Adres Defteri

Not

Adres Defteri ekranı, HP EWS için HP LaserJet M3027mfp ve M5025mfp ürünleri'de veya

HP EWS, HP LaserJet M3035mfp ve HP LaserJet M4345mfp ürünleri için
HP LaserJet M5035mfp'nin gelecek sürümlerinde görünmez. Bunun yerine bu ürünler E-posta
adres defteri
ve Faks adres defteri ekranını da içeren başka Adres defteri ekranlarına sahiptir.
Bu özellikler hakkında ek bilgi için

Diğer Adres defteri ekranları

bölümüne bakın.

Ürünün dahili adres defterine alınmak üzere virgülle ayrılmış değer (.CSV) dosyası biçiminde önceden
tanımlanmış hedef adresler listesi eklemek için Adres Defteri ekranını kullanın. .CSV dosyası, her e-
posta girişini ayrı bir satırda içeren bir düz metin dosyasıdır (UTF-8 şifrelemesi ile). Giriş, görünen ad
olan bir diğer addan ve onu izleyen bir virgül ve e-posta adresinden oluşur. Diğer adlar ve e-posta
adresleri virgül içeremez. Aşağıda örnekler verilmiştir.

ad1, ad1@sirketiniz.com

ad2, ad2@sirketiniz.com

Üründe kullanıcı hedef adres aramak için diğer adı kullanır.

Aşağıdaki şekil ve tabloda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 4-11

Adres Defteri ekranı

Tablo 4-9

Adres Defteri

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Adres Defteri Dosya Adı

.CSV adres defteri dosyasının dizin yolu için bu alanı kullanın.

3

Gözat

.CSV adres defteri dosyasını bulmak için bu düğmeyi tıklatın.

4

Al

.CSV dosyasının dizin yolu Adres Defteri Dosya Adı alanında göründükten
sonra adres defterini ürünün dahili adres defterine almak için bu düğmeyi
tıklatın. Bu özellik 2000 e-posta adresi depolayabilir.

5

Aygıt Adres Defterini Temizle Aygıtın dahili adres defterinin içeriğini silmek için bu düğmeyi tıklatın.

TRWW

Adres Defteri

73