HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - HP instant support’tan alabileceğiniz bilgiler

background image

HP instant support'tan alabileceğiniz bilgiler

HP instant support Web sitesi sorun giderme ve bakım için aşağıdaki araçları sağlar:

Ürün yazılımı ve yazılım güncelleştirmeleri.

Olay Günlüğünde listelenen son olaylar için sorun giderme. Örneğin ürün, olay Günlüğünde
listelenen en son olay olarak bir sıkışmayı gösterebilir. HP instant support Web sitesi olayı algılar
ve sıkışma için sorun giderme bilgileri sağlar.

Destek paketleri.

Kullanım kılavuzları ve başlangıç kılavuzları gibi ürün belgeleri.

88

Bölüm 6 Diğer Bağlantıları kaynak olarak kullanma

TRWW