HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Diğer Bağlantıları kaynak olarak kullanma

background image

Diğer Bağlantıları kaynak olarak
kullanma

Diğer Bağlantılar kutusu, etkileşimli sorun giderme ve orijinal HP sarf malzemeleri sipariş etme gibi
ürüne özgü bilgilere hızlı erişim sağlayan üç kalıcı bağlantı içerir.

Şekil 6-1

Aygıt Bilgileri ekranı

Not

Ayarlar sekmesindeki Diğer Bağlantıları Düzenle ekranını kullanarak istediğiniz Web

sitelerine en çok beş özelleştirilmiş bağlantı ekleyebilirsiniz. Bu bağlantılar, sol gezinme
çubuğunun altındaki Diğer Bağlantılar kutusundaki EWS ekranlarının tümünde görünür. Daha
fazla bilgi için bkz.

Diğer Bağlantıları Düzenle

.

Aşağıdaki bölümlerde Diğer Bağlantılar kutusunda varsayılan olarak görülen her bağlantı
açıklanmaktadır.

TRWW

87