HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - E-posta iletisi kullanarak bilgi sayfaları istemek için

background image

E-posta iletisi kullanarak bilgi sayfaları istemek için

Ürüne göndermek üzere ileti oluştururken e-posta programınızdaki Kime, Kimden ve Konu alanlarını
doğru biçimlendirmelisiniz.

1.

Bu bölümde listelenen yönergeleri uygulayarak giden e-posta işlevlerini kullanılabilir hale getirin.
(Ayrıntılı bilgiler için bkz.

E-posta Sunucusu

)

2.

E-posta programınızda aşağıdaki adımları tamamlayarak ürüne gönderilmek üzere bir ileti
oluşturun:

a.

Kime alanına ürünün e-posta adresini yazın. Kullanıcı adı ve ürünün etki alanı adı (giden
posta yapılandırmasında belirtilir) birleşimi ürünün e-posta adresidir. Örneğin POP3 posta
kutusu kullanıcı hesabı "urun" ve POP3 sunucusu "hp.com" ise, ürününüzün e-posta adresi
"urun@hp.com" olur.

b.

E-posta programınız Kimden alanına otomatik olarak iade e-posta adresinizi girmelidir.

c.

Konu alanına eklemek istediğiniz biçim ve sayfa için uygun metni yazın. Yapılandırma
sayfası, Sarf Malzemelerinin Durumu sayfası veya Otomatik Gönder sayfası isteyebilirsiniz.
Örneğin Yapılandırma sayfasını .HTML dosya biçiminde eklemek istiyorsanız
this.configpage?configpage=email&format=html yazın.

Tablo 3-4

E-posta iletisi kullanarak bilgi sayfaları isteme

Sayfa

HTML biçimi

XML biçimi

Yapılandırma sayfası

this.configpage?
configPage=email&format=html

this.configpage?
configPage=email&format=xml

Sarf Malzemelerinin Durumu
sayfası

this.configpage?
suppliesPage=email&format=html

this.configpage?
suppliesPage=email&format=xml

TRWW

Uyarılar

37

background image

Sayfa

HTML biçimi

XML biçimi

Otomatik Gönder sayfası

1

uygulanamaz

this.configpage?
autosend=email&format=xml

1

Otomatik Gönder sayfası e-postayı gönderene gönderilmez (yukarıdaki adım 2b'de
belirtildiği gibi). Bu sayfa, Ayarlar sekmesinin Otomatik Gönder ekranında belirtilen e-
posta adresine gönderilir.

3.

Gönder'i tıklatın.

Ürün her 3 dakikada bir yeni e-posta iletilerini denetler. Ürün e-posta iletisini aldığında bir yanıt oluşturur
ve istenen bilgileri gönderenin e-posta adresine (ilk e-posta iletisinin Kimden alanında belirtilen)
gönderir.

Not

Ağdaki veya kuruluşunuzun posta sunucusundaki gecikmelere bağlı olarak yanıtın e-posta

programınızın gelen kutusuna ulaşması 1 dakikadan birkaç saate kadar sürebilir. E-posta
mesajınızdaki Kime, Kimden ve Konu alanları düzgün bir şekilde biçimlendirilmezse, ürün yanıt
olarak mesaj göndermez.

Tablo 3-4

E-posta iletisi kullanarak bilgi sayfaları isteme (devam)

38

Bölüm 3 Ayarlar ekranlarından ürünü yapılandırma

TRWW