HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Uyarılar

background image

Uyarılar

BT yöneticileri, Uyarılar ekranında ürünü e-posta mesajları yoluyla herkese sorun ve durum uyarıları
gönderecek şekilde ayarlayabilir. Bu işlev yapılandırıldığında sarf malzemeleri, kağıt yolu durumu ve
diğer servis ve öneri bilgileri ile ilgili uyarılar otomatik olarak tetiklenir. Her kişi özel uyarılar alacak şekilde
birden çok kişi uyarılar alabilir. Örneğin bir yönetici asistanı yazıcı kartuşu siparişi vermek ve sıkışmaları
gidermekten sorumlu olabilir ve toner azaldığında ya da sıkışma meydana geldiğinde önceden uyarı
alabilir. Benzer şekilde uzun ömürlü malzemelerle ilgili işlemleri, ürün bakımı yapma, ön veya arka
zımbalayıcıyı takma ve benzeri gereksinimler hakkında uyarılar alabilen bir dış servis sağlayıcı
tarafından yapılabilir.

Not

Kullanıcılar, her bir listede 20'ye kadar alıcı olabilen dört farklı hedef liste oluşturabilir.

Kontrol Paneli Sarf Malzemeleri Durum İletilerini Kaldır seçeneğini (Yeni Hedef Listesi düğmesine
bastığınızda Uyarılar - kurulumu ekranında yer alır) işaretleyerek, kontrol panelindeki Kartuş bitiyor
veya Kartuş tükendi sarf malzemesi durum iletilerinin görüntülenmemesini sağlayabilirsiniz. Kontrol
panelindeki iletiler ancak bu uyarılardan biri veya her ikisi de önceden alınmak üzere seçildiyse iptal
edilir.

Aşağıdaki şekil, tablo ve yordamlarda hedefleri ve hedef listelerini düzenlemek, sınamak ve silmek için
bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Not

Uyarıların çalışabilmesi için giden e-postanın etkinleştirilmesi gerekir. Giden e-postayı

etkinleştirmek için bkz.

Giden e-postayı yapılandırma

.

Şekil 3-3

Uyarılar ekranı

Tablo 3-3

Uyarılar

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Hedef liste özeti

Her hedef için güncel seçimleri listeler.

32

Bölüm 3 Ayarlar ekranlarından ürünü yapılandırma

TRWW

background image

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

3

Düzenle

Hedefte veya hedef listede değişiklikler yapmak için bu düğmeyi tıklatın.

4

Sına

Hedefe veya hedef listeye sınama uyarısı göndermek için bu düğmeyi tıklatın.

5

Sil

Hedefi veya hedef listeyi silmek için bu düğmeyi tıklatın.

6

Yeni Hedef Listesi

Uyarılar için yeni hedef listesi ayarları tanımlamak üzere bu düğmeyi tıklatın.