HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tarih/Saat

background image

Tarih/Saat

Ürün saatini güncelleştirmek için Tarih/Saat ekranını kullanın. Aşağıdaki şekil ve tabloda bu ekranın
nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 3-13

Tarih/Saat ekranı

Tablo 3-11

Tarih/Saat

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Güncel Tarih ve Güncel Saat

EWS açıldığında ürünün tarih ve saatini gösterir. İkisinden biri yanlışsa, BT
yöneticisi bilgileri ürünün kontrol panelinden veya bu HP EWS sayfasından
değiştirebilir.

3

Yenile

Ekrandaki ürün tarihini ve saatini güncelleştirmek için bu düğmeyi tıklatın.
Daha fazla bilgi için bkz.

Tarih/Saat Biçimi

.

4

Tarih/Saat Biçimi

Tarih ve saat biçimini seçebileceğiniz bir ekranı açmak için bu düğmeyi
tıklatın.

5

Saat Kaymasını Düzeltme

Ağ saat sunucusunu yapılandırmak için bu düğmeyi tıklatın. Bu işlem
seçtiğiniz bir ağ saat sunucusunu kullanarak saat kaymasını düzeltebilmenizi
sağlar. Daha fazla bilgi için bkz.

Saat Kaymasını Düzeltme

.