HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Otomatik Gönder

background image

Otomatik Gönder

Servis sağlayıcıları gibi seçtiğiniz e-posta hedeflerine düzenli olarak ürün-yapılandırma ve sarf
malzemesi-kullanım bilgileri göndermek için Otomatik Gönder ekranını kullanın. Bu özellik Hewlett-
Packard veya başka bir servis sağlayıcı ile yazıcı kartuşu değiştirme, sayfa başına ödeme sözleşmeleri,
destek anlaşmaları ve kullanım izlemeyi içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetler sağlamaya
ilişkin bir ilişki kurar. Kullanıcı yirmiye kadar Otomatik Gönder hedefi ekleyebilir. Aşağıdaki şekil, tablo
ve yordamda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 3-6

Otomatik Gönder ekranı

Tablo 3-5

Otomatik Gönder

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Otomatik Gönder'i
Etkinleştir

Otomatik Gönder özelliğini açmak için bu onay kutusunu işaretleyin.

3

Gönderme sıklığı:
[interval]

Ürünün E-posta hedefleri alanında yapılandırılan hedeflere ürün yapılandırma
ve sarf malzemesi kullanım bilgileri göndermesini istediğiniz aralığı seçin.

4

E-posta hedefleri

Ürün-yapılandırma bilgilerini almak için 20'ye kadar e-posta adresi içeren bir
listeyi kaydedin. İlk e-posta adresi 50 karakterden uzun olamaz.

5

HP'ye Gönder

Aygıt yapılandırma ve sarf malzemesi durum bilgilerini düzenli olarak HP'ye
göndermek için bu onay kutusunu işaretleyin. Bilgiler .XML dosya uzantısına
sahip metin dosyası ile bir HP e-posta adresine (örneğin urunum@hp.com)
gönderilir. Bu dosya İngilizce olarak oluşturulur.

HP'nin Otomatik Gönder ile gönderilen bilgileri nasıl işlediği hakkında daha fazla
bilgi için Hewlett-Packard Çevrimiçi Gizlilik Beyanı'nı tıklatın.

6

Sına

Alıcının iletileri aldığından emin olmak üzere ayarlarınızı kaydedip bilgileri hemen
göndermek için bu düğmeyi tıklatın.

TRWW

Otomatik Gönder

39