HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Güvenlik

background image

Güvenlik

Aşağıdaki şekil ve tabloda Güvenlik ekranının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 3-7

Güvenlik ekranı

Tablo 3-6

Güvenlik

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Parola Ayarla

EWS'nin Ayarlar, Dijital Gönderme ve sekmelerine kimlerin
erişebileceğini kontrol etmek için yönetici parolası ayarlayın. Parola
ayarlandıktan sonra Oturum Aç bağlantısını tıklatan kullanıcıların parolayı
yazmaları istenir. Daha fazla bilgi için bkz.

Oturum açma ve oturum

kapatma

.

Parolayı temizlemek için Yeni Parola alanındaki karakterleri silin ve Parolayı
Doğrula
alanını boş bırakın ve Uygula düğmesini tıklatın.

3

Sayfayı Yazdır

Yazdır ekranının Bilgi sekmesinde kullanılabilmesini sağlamak için seçin.

4

Aygıt Durumu Sayfasında
Görüntüle

Aygıt Durumu ekranında Bilgi sekmesinde) görünmesini istediğiniz kontrol
paneli düğmelerini seçin.

5

Doğrudan Bağlantı Noktaları

İstendiğinde yazdırmayı ve sistem erişimini engellemek için Doğr. Bağl.
Nokt. Devre Dışı Bırak
onay kutusunu seçin. Ayar seçilip uygulandığında
USB ve IEEE 1284 bağlantı noktaları devre dışı bırakılır.

Not

Güvenlik ekranının Bağlantı Noktalarını Devre Dışı Bırak

bölümü, doğrudan bağlantı aygıtları desteklenmediğinde veya
HP EWS doğrudan bir bağlantı üzerinden çalışıyorsa görünmez.

TRWW

Güvenlik

41