HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - E-posta Sunucusu

background image

E-posta Sunucusu

E-posta Sunucusu ekranını giden e-posta iletileri için e-posta ayarlarını yapılandırmak üzere kullanın.
Ürün uyarılarını da içeren e-posta iletileri almak ve göndermek için bu ekrandaki ayarları kullanın.
Aşağıdaki şekil, tablo ve yordamlarda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 3-2

E-posta Sunucusu ekranı

Tablo 3-2

E-posta Sunucusu

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda

gezinme

.

2

Giden e-posta

Uyarıları ve Otomatik Gönder özelliklerini kullanmayı
düşünüyorsanız giden e-postayı yapılandırın. Daha fazla bilgi için
bkz.

Uyarlar ekranını bir ürünle kullanma

.

3

E-posta İade Adresi

Bu, aygıt uyarılarında görülen aygıt e-posta adresidir. Daha fazla
bilgi için bkz.

E-posta iade adresini yapılandırma