HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Aygıt Bilgileri

background image

Aygıt Bilgileri

Aygıt için seçtiğiniz bir adı sağlamak, demirbaş numarası atamak ve şirket adını, aygıt hakkında
başvurulacak kişiyi ve aygıtın bulunduğu konumu yapılandırmak için Aygıt Bilgileri ekranını kullanın.
Aygıt TCP/IP adresi, aygıt adı, aygıt modeli ve seri numarası da bu ekranda görüntülenir.

Şekil 3-11

Aygıt Bilgileri ekranı

Not

Aygıt Bilgileri ekranında herhangi bir değişiklik yaparsanız, değişiklikleri kaydetmek için

Uygula'yı tıklatın.

Buraya yazılan bilgiler, Bilgi sekmesinden açılabilen Aygıt Bilgileri ekranında görüntülenir. Bunlar ayrıca
üründen gönderilen e-posta iletilerinde görüntülenir. Sarf malzemelerini değiştirmek veya bir sorunu
gidermek için aygıtı bulmanız gerektiğinde bu kullanışlı bir yöntemdir.

TRWW

Aygıt Bilgileri

47