HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Açılış Saati

background image

Açılış Saati

BT yöneticisi Açılış Saati ekranını kullanarak günlük olarak ürün açılışları zamanlayabilir. Örneğin ürün
saat 07:30'da açılacak şekilde ayarlanarak,saat 08:00'de başlatma ve ayarlama işlemlerini tamamlamış
ve kullanıma hazır olması sağlanabilir.00. Yönetici her gün için tek bir açılış saati ayarlar ancak her gün
için farklı açılış saati ayarlanabilir. Ayrıca, enerji tasarrufunda bulunmak için belirli bir süre
kullanılmadıktan sonra ürünü kapatmak için kapatma gecikmesi ayarlanabilir.

Şekil 3-16

Açılış Saati ekranı

Tablo 3-12

Açılış Saati

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Açılış Saati

Açılış ayarını kullanmak için bir veya daha çok gün seçin ve ürünün her gün
açılacağı bir saat ayarlayın.

3

Uyku Gecikmesi

Ürünün Uyku Modu'na girmeden önce ne kadar süre boşta kalacağını ayarlayın.
Ürün Uyku Modu'ndayken daha az enerji kullanır.

TRWW

Açılış Saati

53

background image

54

Bölüm 3 Ayarlar ekranlarından ürünü yapılandırma

TRWW

background image

4