HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Genel Bakış

background image

Genel Bakış

Ürününüzü ağda yapılandırmak ve yönetmek için Ağ ekranlarını kullanın. sekmesinde bulunan
ekranların görünüm ve özellikleri, HP Jetdirect yazdırma sunucunuzun modeline ve sürümüne bağlı
olarak değişir. Aşağıdaki ekran 'ı tıklattığınızda görüntülenen ekrana benzer. Sol gezinme çubuğunda
görüntülemek istediğiniz ekran için menüsünü tıklatın.

Şekil 5-1

Ağ Ayarları ekranı

Tablo 5-1

Ağ Ayarları

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve
menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

.

2

Dil Seç

sekmesinin dilini seçin. sekmesinde kullanılabilen dillerin listesi, Ayarlar
sekmesinde kullanılabilen dillerin listesiyle aynı değildir.

3

Yardım

sekmesindeki seçenekler hakkında ayrıntılı bilgi için Yardım'ı tıklatın.

HP Jetdirect yazdırma sunucusu modelinize ve çalışma sürümünüze bağlı olarak Ağ ekranlarında
yapabileceğiniz bazı görevler aşağıda belirtilmiştir:

Çeşitli ağ bağlantıları için ağ yapılandırma ayarlarını değiştirme.

Yazdırma protokollerini açma ve kapatma.

Destek ilgili kişisi ve destek URL'leri ayarlama.

84

Bölüm 5 Ağ ekranlarından ağ işlemlerini yönetme

TRWW

background image

Ürüne ve ağ yapılandırma ayarlarına erişimi kontrol etmek için parola ayarlama. Bu parola, iki
ekrandan da ayarlayabilmeniz veya sıfırlayabilmeniz için Ayarlar sekmesinin altındaki Güvenlik
ekranında ayarladığınız parola ile eşitlenir.

Parola, erişim listeleri ve yönetim protokollerinin kullanılması yoluyla ürününüzün güvenliğini
yapılandırma.

Ağ sorunlarını giderme ve en iyi duruma getirme için yazdırma sunucusunda depolanan ağ
istatistikleri de dahil genel ağ durumu bilgilerini görüntüleme.

Tüm desteklenen ağ bağlantıları için protokol bilgilerini görüntüleme.

HP Jetdirect Yapılandırma sayfasını açma.

HP EWS'nin ağ durumunu kontrol etme sıklığını ayarlama.

Ağ ekranları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:

Yardım. Her Ağ ekranında Diğer Bağlantılar'ın altındaki Yardım bağlantısında ağ özelliklerinin
tanımı sağlanır. Ayrıca Yardım ekranından HP Web sitesinden ek yardıma erişebilirsiniz.

HP Jetdirect Yöneticisi Kılavuzu. Bu kılavuz genellikle ürününüzle birlikte gelen yazılım CD'sinde
bulunur ve aşağıdaki Web sitelerinde ürününüz için bulunan hp.com destek sayfalarından
yüklenebilir.

www.hp.com/support/LJM3027mfp

www.hp.com/support/LJM3035mfp

www.hp.com/support/LJM4345mfp

www.hp.com/support/LJM5025mfp

www.hp.com/support/LJM5035mfp

TRWW

Genel Bakış

85

background image

86

Bölüm 5 Ağ ekranlarından ağ işlemlerini yönetme

TRWW

background image

6