HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series Yardım

background image
background image
background image

HP Katıştırılmış Web Sunucusu

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Garanti

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin
verilen durumlar dışında, önceden yazılı izin
alınmaksızın çoğaltılması, uyarlanması veya
çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürün ve hizmetleri için tüm garantiler, bu
tür ürün ve hizmetlerle birlikte sunulan açık
garanti beyanlarında belirtilmiştir. Burada yer
alan hiçbir bilgi ek garanti olarak
algılanmamalıdır. HP bu belgede bulunan
teknik hatalar, yazım hataları ya da
eksiklikler için sorumluluk kabul etmez.

Ticari markalar ve şirketler

Adobe® ve PostScript®, Adobe Systems
Incorporated şirketinin ticari markalarıdır.

Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corp.
şirketinin A.B.D.'de tescilli ticari markalarıdır.

Edition 1, 5/2006

background image

İçindekiler

1 Genel Bakış

Katıştırılmış Web sunucusu nedir? ...................................................................................................... 2

Özellikler ............................................................................................................................. 2
HP Web Jetadmin ve HP Katıştırılmış Web Sunucusu ........................................................ 3

Sistem gereksinimleri ........................................................................................................................... 4
HP Katıştırılmış Web Sunucusunu Açma ............................................................................................. 5
Oturum açma ve oturum kapatma ........................................................................................................ 6

Yönetici olarak oturum açma ............................................................................................... 6
Yönetici olarak oturumu kapatma ....................................................................................... 6

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme ...................................................................................... 8

2 HP EWS Bilgi ekranlarında ürün durumunu görüntüleme

Aygıt Durumu .................................................................................................................................... 12
Yapılandırma Sayfası ......................................................................................................................... 14
Sarf Malzemelerinin Durumu .............................................................................................................. 17
Olay Günlüğü ..................................................................................................................................... 19
Kullanım Sayfası ................................................................................................................................ 20
Aygıt Bilgileri ....................................................................................................................................... 23
Kontrol Paneli ..................................................................................................................................... 24
Yazdır ................................................................................................................................................. 25

Yazdır ekranından dosya yazdırma veya ürün yazılımı güncelleştirme ............................. 26

3 Ayarlar ekranlarından ürünü yapılandırma

Aygıt Yapılandırması .......................................................................................................................... 28

Aygıt Yapılandırma ekranındaki menüleri kullanma .......................................................... 29

E-posta Sunucusu .............................................................................................................................. 30

Giden e-postayı yapılandırma ............................................................................................ 30
E-posta iade adresini yapılandırma ................................................................................... 31

Uyarılar ............................................................................................................................................... 32

Uyarlar ekranını bir ürünle kullanma ................................................................................. 33
Ürüne e-posta komutları gönderme ................................................................................... 37

E-posta iletisi kullanarak bilgi sayfaları istemek için .......................................... 37

Otomatik Gönder ................................................................................................................................ 39

Otomatik Gönder özelliğini açmak için ............................................................................... 40

Güvenlik ............................................................................................................................................. 41
Kimlik Doğrulama Yöneticisi ............................................................................................................... 42
LDAP Kimlik Doğrulaması .................................................................................................................. 43
Diğer Bağlantıları Düzenle ................................................................................................................. 45

Bağlantı ekleme ................................................................................................................. 46

TRWW

iii

background image

Bağlantı kaldırma ............................................................................................................... 46

Aygıt Bilgileri ....................................................................................................................................... 47
Dil ....................................................................................................................................................... 48
Tarih/Saat ........................................................................................................................................... 50

Tarih/Saat Biçimi ................................................................................................................ 50
Saat Kaymasını Düzeltme ................................................................................................. 51

Açılış Saati ......................................................................................................................................... 53

4 Dijital gönderme seçeneklerini ayarlama

HP DSS yazılımını kullanma .............................................................................................................. 56
Genel Ayarlar ..................................................................................................................................... 57
E-posta Ayarları .................................................................................................................................. 58

Gelişmiş E-posta Ayarları .................................................................................................. 59

Faks Ayarları ...................................................................................................................................... 61

Gelişmiş Faks Ayarları ...................................................................................................... 62

Klasöre Gönder .................................................................................................................................. 66

Önceden tanımlanmış klasör ekleme ................................................................................ 67
Önceden tanımlanmış klasör düzenleme veya görüntüleme ............................................. 68
Önceden tanımlanmış klasörü kaldırma ............................................................................ 68
Tüm klasörleri kaldırma ..................................................................................................... 68
Önceden tanımlanmış klasörü sınama .............................................................................. 68

Adres Girme ....................................................................................................................................... 69

Gelişmiş Adres Girme Ayarları .......................................................................................... 71

Adres Defteri ...................................................................................................................................... 73

Diğer Adres defteri ekranları .............................................................................................. 74

Günlük ................................................................................................................................................ 75
Tercihler ............................................................................................................................................. 77
Kerberos Kimlik Doğrulaması ............................................................................................................. 78

Kerberos kimlik doğrulaması başlatma .............................................................................. 78
Kimlik Doğrulama Yöneticisini Kerberos Kimlik Doğrulaması için yapılandırma ................ 80
Kerberos Kimlik Doğrulaması için Adres Ayarlarını yapılandırma ..................................... 80
Kerberos Kimlik Doğrulaması için MFP kontrol panelini kullanma ..................................... 81

5 Ağ ekranlarından ağ işlemlerini yönetme

Genel Bakış ........................................................................................................................................ 84

6 Diğer Bağlantıları kaynak olarak kullanma

hp instant support .............................................................................................................................. 88

HP instant support nasıl çalışır? ........................................................................................ 88
HP instant support'tan alabileceğiniz bilgiler ..................................................................... 88

Sarf Malzemesi Alışverişi ................................................................................................................... 89
Ürün Desteği ..................................................................................................................................... 90
Servis Sağlayıcım ve Servis Sözleşmem ........................................................................................... 91

Dizin ................................................................................................................................................................... 93

iv

TRWW

background image

Tablo listesi

Tablo 1-1 HP Katıştırılmış Web Sunucusu ......................................................................................................... 8
Tablo 2-1 Aygıt Durumu ................................................................................................................................... 12
Tablo 2-2 Yapılandırma Sayfası ....................................................................................................................... 16
Tablo 2-3 Sarf Malzemelerinin Durumu ............................................................................................................ 17
Tablo 2-4 Olay Günlüğü ................................................................................................................................... 19
Tablo 2-5 Kullanım Sayfası .............................................................................................................................. 22
Tablo 2-6 Yazdırma sayfası ............................................................................................................................. 26
Tablo 3-1 Aygıt Yapılandırması ........................................................................................................................ 28
Tablo 3-2 E-posta Sunucusu ............................................................................................................................ 30
Tablo 3-3 Uyarılar ............................................................................................................................................. 32
Tablo 3-4 E-posta iletisi kullanarak bilgi sayfaları isteme ................................................................................. 37
Tablo 3-5 Otomatik Gönder .............................................................................................................................. 39
Tablo 3-6 Güvenlik ........................................................................................................................................... 41
Tablo 3-7 Kimlik Doğrulama Yöneticisi ............................................................................................................. 42
Tablo 3-8 LDAP Kimlik Doğrulaması ................................................................................................................ 43
Tablo 3-9 Diğer Bağlantıları Düzenle ............................................................................................................... 45
Tablo 3-10 Dil ................................................................................................................................................... 48
Tablo 3-11 Tarih/Saat ....................................................................................................................................... 50
Tablo 3-12 Açılış Saati ..................................................................................................................................... 53
Tablo 4-1 Genel Ayarlar ................................................................................................................................... 57
Tablo 4-2 E-posta Ayarları ............................................................................................................................... 58
Tablo 4-3 Gelişmiş E-posta Ayarları ................................................................................................................. 60
Tablo 4-4 Faksa Gönder .................................................................................................................................. 61
Tablo 4-5 Gelişmiş Faks Ayarları ..................................................................................................................... 63
Tablo 4-6 Klasöre Gönder ayarları ................................................................................................................... 66
Tablo 4-7 Adres Girme Ayarları ........................................................................................................................ 69
Tablo 4-8 Gelişmiş Adres Girme Ayarları ......................................................................................................... 72
Tablo 4-9 Adres Defteri .................................................................................................................................... 73
Tablo 4-10 Günlük ............................................................................................................................................ 75
Tablo 4-11 Tercih Ayarları ................................................................................................................................ 77
Tablo 5-1 Ağ Ayarları ....................................................................................................................................... 84

TRWW

v

background image

vi

TRWW

background image

Şekil listesi

Şekil 1-1 Ağ Parolası Gir iletişim kutusu ............................................................................................................ 6
Şekil 1-2 Örnek HP EWS ekranı ........................................................................................................................ 8
Şekil 2-1 Aygıt Durumu ekranı ......................................................................................................................... 12
Şekil 2-2 Yapılandırma Sayfası ekranı ............................................................................................................. 15
Şekil 2-3 Sarf Malzemelerinin Durumu ekranı .................................................................................................. 17
Şekil 2-4 Olay Günlüğü ekranı ......................................................................................................................... 19
Şekil 2-5 Kullanım Sayfası ekranı .................................................................................................................... 21
Şekil 2-6 Aygıt Bilgileri ekranı ........................................................................................................................... 23
Şekil 2-7 Kontrol Paneli ekranı ......................................................................................................................... 24
Şekil 2-8 Yazdır ekranı ..................................................................................................................................... 25
Şekil 3-1 Aygıt Yapılandırması ekranı .............................................................................................................. 28
Şekil 3-2 E-posta Sunucusu ekranı .................................................................................................................. 30
Şekil 3-3 Uyarılar ekranı ................................................................................................................................... 32
Şekil 3-4 Uyarılar - kurulum ekranı ................................................................................................................... 34
Şekil 3-5 Uyarılar - sına ekranı ......................................................................................................................... 36
Şekil 3-6 Otomatik Gönder ekranı .................................................................................................................... 39
Şekil 3-7 Güvenlik ekranı ................................................................................................................................. 41
Şekil 3-8 Kimlik Doğrulama Yöneticisi ekranı ................................................................................................... 42
Şekil 3-9 LDAP Kimlik Doğrulaması ekranı ...................................................................................................... 43
Şekil 3-10 Diğer Bağlantıları Düzenle ekranı ................................................................................................... 45
Şekil 3-11 Aygıt Bilgileri ekranı ......................................................................................................................... 47
Şekil 3-12 Dil ekranı ......................................................................................................................................... 48
Şekil 3-13 Tarih/Saat ekranı ............................................................................................................................. 50
Şekil 3-14 Tarih/Saat Biçimi ekranı .................................................................................................................. 51
Şekil 3-15 Tarih ve Saat - saat kaymasını düzeltme ekranı ............................................................................. 51
Şekil 3-16 Açılış Saati ekranı ........................................................................................................................... 53
Şekil 4-1 Genel Ayarlar ekranı ......................................................................................................................... 57
Şekil 4-2 E-posta Ayarları ekranı ...................................................................................................................... 58
Şekil 4-3 Gelişmiş E-posta Ayarları ekranı ....................................................................................................... 60
Şekil 4-4 Faks Ayarları ekranı .......................................................................................................................... 61
Şekil 4-5 Gelişmiş Faks Ayarları ekranı ........................................................................................................... 63
Şekil 4-6 PIN Numarası Oluştur ekranı ............................................................................................................ 64
Şekil 4-7 Modem Tanılama ekranı ................................................................................................................... 65
Şekil 4-8 Klasöre Gönder ekranı ...................................................................................................................... 66
Şekil 4-9 Adres Girme Ayarları ekranı .............................................................................................................. 69
Şekil 4-10 Gelişmiş Adres GirmeAyarları ekranı .............................................................................................. 72
Şekil 4-11 Adres Defteri ekranı ........................................................................................................................ 73
Şekil 4-12 Günlük ekranı .................................................................................................................................. 75
Şekil 4-13 Ayrıntılar ekranı ............................................................................................................................... 76

TRWW

vii

background image

Şekil 4-14 Sorun Gider ekranı .......................................................................................................................... 76
Şekil 4-15 Tercih Ayarları ekranı ...................................................................................................................... 77
Şekil 5-1 Ağ Ayarları ekranı .............................................................................................................................. 84
Şekil 6-1 Aygıt Bilgileri ekranı ........................................................................................................................... 87

viii

TRWW

background image

1