HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Skriv ut

background image

Skriv ut

OBS!

Skärmbilden Skriv ut (och menyn Skriv ut till vänster) är tillgänglig endast om den

konfigurerats så att den visas på skärmbilden Säkerhet under fliken Inställningar. På
skärmbilden Säkerhet kan du avaktivera skärmbilden Skriv ut om du inte vill att den ska visas
av säkerhetsskäl. Mer information finns i

Säkerhet

.

Använd skärmbilden Skriv ut för att skriva ut utskriftsklara filer eller uppdatera produktens inbyggda
programvara via fjärrhantering.

Du använder skärmbilden Skriv ut när du vill skriva ut en fil i taget från en produkt som har funktioner
för HP EWS. Den här funktionen är särskilt användbar om du använder mobila enheter eftersom du inte
behöver installera några skrivardrivrutiner för produkten. Du kan skriva ut när du vill, var som helst.

Du kan skriva ut utskriftsklara filer, till exempel dokument som har skapats med alternativet Skriv ut till
fil. Utskriftsklara filer har vanligtvis filtillägg som .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document
Format) och .PRN (Windows print-ready File).

Skärmbilden Skriv ut används dessutom till att uppdatera produktens inbyggda programvara. Den här
funktionen är mycket användbar eftersom du inte behöver installera ytterligare programvara för att
uppdatera produktens inbyggda programvara. När det finns tillgängliga filer för uppdatering av den
inbyggda programvaran hämtar du dem från webbplatsen för produktsupport:

www.hp.com/go/LJM3027mfp_firmware

www.hp.com/go/LJM3035mfp_firmware

www.hp.com/go/LJM4345mfp_firmware

www.hp.com/go/LJM5025mfp_firmware

www.hp.com/go/LJM5035mfp_firmware

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

SVWW

Skriv ut

23

background image

Bild 2-8

Skriv ut, skärmbild

Tabell 2-6

Skriv ut sida

Bild

Området på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar
och -menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver

.

2

Enhetens status

Visar enhetsstatus (samma information som visas på skärmbilden Enhetens status
och i teckenfönstret på kontrollpanelen).

3

Välj fil

Skriver ut en fil som finns på en bärbar dator, stationär dator eller en filserver på
nätverket.