HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Konfigurationssida

background image

Konfigurationssida

Använd skärmbilden Konfigurationssida om du vill se inställningarna för produkten, få hjälp att lösa
problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehör, till exempel DIMM-minnen.
Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Bild 2-2

Konfigurationssida, skärmbild

Tabell 2-2

Konfigurationssida

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver

.

2

Information om enheten

Visar serienumret, versionsnummer och annan information om enheten.

14

Kapitel 2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna för HP EWS

SVWW

background image

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

3

Installerade typer och tillbehör

Visar:

Version och TCP/IP-adress för alla nätverksenheter som är
anslutna till produkten (Jetdirect eller intern Jetdirect)

Alla skrivarspråk som är installerade (till exempel PCL och
PostScript®)

Alternativ som är installerade i varje DIMM-plats och EIO-plats.

USB-enheter som kan anslutas till en skrivare som används som
värdstyrenhet för USB, till exempel masslagringsenheter,
kortmaskiner och tangentbord

OBS!

Information om LDAP-gateway och DSS-server visas

inte för HP LaserJet M3027mfp- och M5025mfp-produkter.

4

Minne

Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och
information om resursbesparing.

5

Säkerhet

Visar status för låsning av kontrollpanelen, alternativ för skrivskydd och
direktanslutningsportar (USB- eller parallellportar).

Du kan ändra status för direktanslutningsportarna på skärmbilden
Säkerhet under fliken Inställningar genom att markera eller avmarkera
kryssrutan Avaktivera direktportar.

6

Pappersfack och tillbehör

Visar storlek och typ för det utskriftsmaterial som angetts för de olika
facken. Om en enhet för dubbelsidig utskrift eller andra tillbehör för
pappershantering finns installerade i produkten visas även information
om dessa enheter här.

Tabell 2-2

Konfigurationssida (fortsättning)

SVWW

Konfigurationssida

15