HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Verifieringshanterare

background image

Verifieringshanterare

Använd skärmbilden Verifieringshanterare om du vill ställa in enhetsfunktioner som kräver
användarinloggning. Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

OBS!

Skärmbilden Verifieringshanterare är inte tillgänglig för HP LaserJet M3027mfp- och

M5025mfp-produkter.

Bild 3-8

Verifieringshanterare, skärmbild

Tabell 3-7

Verifieringshanterare

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar
och -menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver

.

2

Startskärmsåtkomst

Ange en inloggningsmetod för att användare ska få åtkomst till startskärmen.

3

Enhetsfunktioner

Ange en inloggningsmetod för att användare ska få åtkomst till följande funktioner:

Kopiering

Skicka till e-post

Faxinställningar

Skicka till mapp

Digital Sending Service (DSS), sekundär e-post

Digital Sending Service (DSS), arbetsflöde

4

Framtida installationer

Ange en inloggningsmetod för att användare ska få åtkomst till nya funktioner som
installeras senare.

SVWW

Verifieringshanterare

39