HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

background image

Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

När du skriver ett meddelande till produkten måste du formatera fälten Till, Från och Ämne på rätt sätt
i e-postprogrammet.

1.

Gör funktioner för utgående e-post tillgängliga genom att följa instruktionerna i det här kapitlet. (Mer
information finns i

E-postserver

.)

2.

Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutföra följande steg:

a.

I fältet Till skriver du in produktens e-postadress. Användarnamnet tillsammans med
produktens domännamn (som anges i konfigurationen för utgående e-post) utgör produktens
e-postadress. Om användarnamnet för brevlådekontot POP3 är "produkt" och POP3-servern
är "hp.com" så är produktens e-postadress "produkt@hp.com".

b.

E-postprogrammet bör automatiskt fylla i fältet Från med din retur-e-postadress.

c.

I fältet Ämne skriver du in lämplig text för det format och den sida du vill bifoga. Du kan begära
en konfigurationssida, en statussida för förbrukningsmaterial eller en AutoSend-sida. Om du
exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i .HTML-filformat skriver du this.configpage?
configpage=email&format=html.

Tabell 3-4

Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande

Sida

HTML-format

XML-format

Konfigurationssida

this.configpage?
configPage=email&format=html

this.configpage?
configPage=email&format=xml

Sidan Status för
förbrukningsmaterial

this.configpage?
suppliesPage=email&format=html

this.configpage?
suppliesPage=email&format=xml

AutoSend-sida

1

inte tillämpligt

this.configpage?
autosend=email&format=xml

1

AutoSend-sidan skickas inte till e-postavsändaren (så som anges i steg 2b ovan). Den
skickas till den e-postadress som angetts på skärmbilden AutoSend för fliken
Inställningar.

3.

Klicka på Skicka.

Produkten söker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. När produkten tar emot e-
postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begärda informationen till avsändarens
e-postadress (som den angetts i fältet Från i det ursprungliga e-postmeddelandet).

OBS!

Beroende på fördröjningar i nätverket och din organisations e-postserver kan det ta

mellan en minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg. Om fälten
Till, Från och Ämne inte är korrekt formaterade i e-postmeddelandet skickar produkten inget
svarsmeddelande.

SVWW

Varningar

35