HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Språk

background image

Språk

Använd skärmbilden Språk för att välja språk för skärmbilderna för HP EWS. Bilden och tabellen nedan
visar hur du använder skärmbilden.

Bild 3-12

Språk, skärmbild

VIKTIGT

Om du väljer Visa sidor på språk för skrivare eller Välj ett språk ändras språket

för alla som använder HP EWS.

Tabell 3-10

Språk

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver

.

2

Visa sidor på språk för
Webbläsare

(det här är standard)

Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt i
webbläsaren. Skärmbilderna för HP EWS visas på samma språk.

3

Visa sidor på språk för skrivare Använd den här funktionen om du vill ta reda på vilket språk som är valt för

produktens kontrollpanel. Skärmbilden för HP EWS visas på samma språk.

4

Välj ett språk

Välj något av följande språk för skärmbilderna för HP EWS:

English (engelska)

Français (franska)

Deutsch (tyska)

Italiano (italienska)

Español (spanska)

Svenska

46

Kapitel 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

background image

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

Dansk (danska)

Norsk (norska)

Nederlands (nederländska)

Suomi (finska)

Português (portugisiska)

Förenklad kinesiska

Traditionell kinesiska

Japanska

Koreanska

OBS!

Standardspråk är det språk som webbläsaren använder. Engelska väljs som

standardspråk om både webbläsaren och kontrollpanelen använder ett språk som inte är
tillgängligt för HP EWS. Om du gör några ändringar på skärmbilden Språk klickar du på Använd
för att spara ändringarna.

Tabell 3-10

Språk (fortsättning)

SVWW

Språk

47