HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Konfigurera enhet

background image

Konfigurera enhet

Du använder skärmbilden Konfigurera enhet när du vill skriva ut produktens informationssidor och
fjärrkonfigurera produkten.

Menyerna på den här skärmbilden liknar de menyer som finns tillgängliga på enhetens kontrollpanel.
En del av menyerna på enhetens kontrollpanel är inte tillgängliga från HP EWS. Mer information om de
olika menyer som kan användas i produkten finns i den dokumentation som medföljde produkten.

Den följande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver hur skärmbilden används.

Bild 3-1

Konfigurera enhet, skärmbild

Tabell 3-1

Konfigurera enhet

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar
och -menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver

.

2

Välj en meny

Menyn INFORMATION

Skriv ut produktens informationssidor med detaljer
om produkten och hur den är konfigurerad.

Menyn FAX

Konfigurera faxinställningarna och visa rapporter om
faxaktivitet.

Menyn
PAPPERSHANTERING

Ange vilken materialtyp som finns i varje fack.

Menyn KONFIGURERA
ENHET

Du kan konfigurera produkten så att
produktbeteendet påverkas. Du kan också göra
personliga inställningar för produkten från den här
menyn såsom utskriftskvalitet och utmatningsfack.

Menyn DIAGNOSTIK

Hämta information om enheten som du kan använda
för att felsöka problem.

26

Kapitel 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW

background image

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

3

Plustecken (

)

Klicka på plustecknet bredvid en meny eller klicka på själva menyn så visas
undermenyer och underposter.

4

PAUS

Markera den här kryssrutan för att pausa skrivaren.