HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Information om enheten

background image

Information om enheten

Använd sidan Information om enheten när du anger ett namn för produkten, tilldelar ett
inventarienummer och konfigurerar företagets namn, kontaktperson och produktens fysiska placering.
Produktens TCP/IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns också att tillgå på den
här skärmbilden.

Bild 3-11

Information om enheten, skärmbild

OBS!

Om du gör några ändringar på skärmbilden Information om enheten klickar du på

Använd när du vill spara ändringarna.

Den information som skrivs in här visas på skärmbilden Information om enheten, som kan öppnas från
fliken Information. Den visas även i e-postmeddelanden som skickas från produkten. Det här är
användbart när du behöver hitta produkten för att byta ut förbrukningsmaterial eller lösa ett problem.

SVWW

Information om enheten

45