HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Konfigurera retur-e-postadressen

background image

Konfigurera retur-e-postadressen

När retur-e-postadressen konfigureras på sidan E-postserver, konfigureras produktens identitet. Om
du till exempel skriver alla i fältet Användarnamn och ditt.företag.com i fältet Domännamn
skickas alla e-postmeddelanden från produkten med avsändaradressen alla@ditt.företag.com.
I det här exemplet är alla@ditt.företag.com produktens identitet.

SVWW

E-postserver

29