HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - E-postserver

background image

E-postserver

Använd skärmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinställningarna för utgående e-post.
Använd inställningarna på den här sidan om du vill skicka och ta emot e-postmeddelanden, inklusive
produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här
skärmbilden.

Bild 3-2

E-postserver, skärmbild

Tabell 3-2

E-postserver

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver

.

2

Utgående e-post

Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna
Varningar och AutoSend. Mer information finns i

Använda

skärmbilden Aviseringar med en produkt

.

3

Retur-e-postadress

Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar.
Mer information finns i

Konfigurera retur-e-postadressen

28

Kapitel 3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

SVWW