HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Datum & tid

background image

Datum & tid

Använd skärmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan visar
hur du använder skärmbilden.

Bild 3-13

Datum & tid, skärmbild

Tabell 3-11

Datum & tid

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver

.

2

Aktuellt datum och Aktuell tid

Visar produktens datum och produktens tid när EWS:en öppnades. Om
något är fel kan en IT-administratör ändra informationen på produktens
kontrollpanel eller via den här HP EWS-sidan.

3

Uppdatera

Klicka på den här knappen om du vill uppdatera produktens datum och tid
på skärmbilden. Mer information finns i

Format för datum/tid

.

4

Format för datum/tid

Klicka på den här knappen om du vill öppna en skärmbild där du själv kan
välja format på datum och tid.

5

Korrigering av klockavdrift

Klicka på den här knappen om du vill konfigurera en nätverkstidserver.
Klockavdriften korrigeras med hjälp av en valfri nätverkstidserver. Mer
information finns i

Korrigering av klockavdrift

.