HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ta bort en fördefinierad mapp

background image

Ta bort en fördefinierad mapp

Ta bort en fördefinierad mapp i enheten med hjälp av följande anvisningar:

1.

Välj en mapp i listan över Fördefinierade mappar genom att klicka på den.

2.

Klicka på Ta bort... och sedan på OK när du vill bekräfta. Den valda mappdestinationen tas bort
från enheten.

3.

Upprepa stegen ovan för att ta bort flera mappar eller använd knappen Ta bort alla enligt
beskrivningen nedan.