HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Initiera Kerberos-verifiering

background image

Initiera Kerberos-verifiering

Följ anvisningarna för att initiera Kerberos-verifiering för produkten.

OBS!

Inbäddad Kerberos-verifiering använder sessionsbiljetter i verifieringsprocessen.

Sessionsbiljetterna tidsstämplas av både KDC (Kerberos Domain Controller) och produkten. Det
får inte vara mer än 5 minuter mellan de stämplade tiderna. Det uppnår du genom att ställa in
samma tid både för KDC och produkten.

1.

Öppna HP EWS i en webbläsare.

2.

Välj fliken Inställningar och sedan Kerberos-verifiering.

3.

I avsnittet Åtkomst till Kerberos verifieringsserver gör du följande:

a.

Skriv in domännamnet i fältet Kerberos standard-realm (domän). Domännamnet är
skiftlägeskänsligt och får endast bestå av versaler, t.ex.: TEKNISK MARKNADSFÖRING.

b.

Skriv in produktens IP-adress i fältet Ange Kerberos-servers värdnamn, till exempel:
15.62.64.203 (IP-adress)

OBS!

Fältet Kerberos serverport fylls automatiskt av 88.

4.

I avsnittet Åtkomst till LDAP-servern gör du följande:

a.

Välj Kerberos i listrutan LDAP-serverbindningsmetod.

b.

Klicka och välj den metod du vill använda.

Om du väljer Använd allmänna inloggningsuppgifter skriver du in användarnamn och
lösenord.

OBS!

Kom ihåg hur du anger användarnamnet på LDP-skärmbilden.

Användarnamnet definieras inom enhetsanvändarens DN-värde i LDP-protokollet och
är inte i standard Windows domänkontoformat. Formatet är oftast hela e-postadressen
inklusive @xx.xx.

76

Kapitel 4 Ange alternativ för digital sändning

SVWW

background image

c.

Skriv in LDAP-servern i fältet LDAP-server.

d.

Skriv 389 i fältet Port.

5.

I avsnittet Söka igenom LDAP-databasen gör du följande:

a.

Klistra in sökprefixet i fältet Sökrot.

b.

Skriv in sAMAccountName i fältet Sök på angivet namn med LDAP-attributet.

c.

Sök efter enhetsanvändarens e-postadress i LDP-protokollet. Kopiera attributet som
definierar e-postadressen och klistra in det i fältet Hämta enhetsanvändarens e-postadress
med attributet
.

I vissa Kerberos-miljöer krävs det mycket specifika attribut. Till exempel är attributet som
används här userPrincipalName i stället för mail.

d.

Sök efter enhetsanvändarens namn med attributet i LDP-protokollet. Kopiera attributet som
definierar namnet och klistra in det i fältet och ange namn med attributet för.

OBS!

Kerberos-miljön kräver cn i stället för displayName.

e.

Klicka på Använd.

När du är klar med detta fortsätter du med anvisningarna i nästa avsnitt –

Konfigurera

Verifieringshanteraren för Kerberos-verifiering

.