HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Adressbok

background image

Adressbok

OBS!

Skärmbilden Adressbok visas inte i HP EWS för HP LaserJet M3027mfp- och

M5025mfp-produkter eller för framtida utgåvor av HP EWS för HP LaserJet M3035mfp,
HP LaserJet M4345mfp och HP LaserJet M5035mfp. I stället innehåller dessa produkter andra
skärmbilder för Adressbok, inklusive skärmbilder för E-postadressbok och Faxadressbok. Mer
information om dessa funktioner finns i avsnittet

Övriga skärmbilder för Adressbok

.

Använd skärmbilden Adressbok när du vill lägga till en fördefinierad lista med mottagaradresser, i form
av en kommaavgränsad fil (.CSV), som du vill importera till produktens interna adressbok. .CSV-filen
är en vanlig textfil (i UTF-8-kodning) som innehåller varje e-postadress på en separat rad. En post består
av ett alias, vilket är det namn som visas, följt av ett komma och en e-postadress. Aliasnamnen och e-
postadresserna får inte innehålla några kommatecken. Exempel.

namn1, namn1@företaget.com

namn2, namn2@företaget.com

På produkten använder användaren aliasnamnet för att söka efter en mottagaradress.

Bilden och tabellen nedan visar hur du använder skärmbilden.

Bild 4-11

Adressbok, skärmbild

Tabell 4-9

Adressbok

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar och -menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver

.

2

Filnamn i adressbok

I det här fältet anger du sökvägen till adressboksfilen (.CSV).

3

Bläddra

Klicka på den här knappen när du vill söka efter adressboksfilen (.CSV).

SVWW

Adressbok

71

background image

Bild

Område på skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

4

Importera

När sökvägen till .CSV-filen visas i fältet Filnamn i adressboken klickar du
på den här knappen för att importera adressboken till produktens interna
adressbok. Den här funktionen kan lagra upp till 2 000 e-postadresser.

5

Radera enhetens
adressböcker

Klicka på den här knappen om du vill radera innehållet i enhetens interna
adressbok.