HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Logga in och logga ut

background image

Logga in och logga ut

Det finns skärmbilder för HP EWS som du kan använda när du vill läsa produktinformation och ändra
konfigurationsalternativ. Skärmbilderna som visas och inställningarna på dem varierar beroende på hur
du får åtkomst till HP EWS: som en vanlig användare, en IT-administratör eller en tjänsteleverantör.
Lösenorden kan anpassas av en IT-administratör eller en tjänsteleverantör.

På en lösenordsskyddad HP EWS är endast fliken Information tillgänglig för användare som inte har
loggat in med lösenord. Om inget lösenord har angetts (vilket är standard), visas alla flikarna.

Om lösenordsskydd har angetts måste du logga in som IT-administratör eller tjänsteleverantör för att få
åtkomst till de skyddade flikarna i HP EWS (Inställningar, Digital sändning och Nätverk).

OBS!

Mer information om att ändra lösenord som en IT-administratör finns i

Säkerhet

. Om du

är tjänsteleverantör, se servicehandboken för mer information.