HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series Hjälp

background image
background image
background image

HP:s inbäddade webbserver

Användarhandbok

background image

Copyright och garanti

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Mångfaldigande, bearbetning eller
översättning utan föregående skriftligt
tillstånd är förbjudet, utom i de fall då
upphovsrättslagstiftningen tillåter detta.

Följande information kan ändras utan
föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och
-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Inget i detta dokument ska tolkas som att det
utgör en ytterligare garanti. HP kan inte
hållas ansvarig för tekniska fel, korrekturfel
eller utelämnanden i dokumentet.

Varumärken

Adobe® och PostScript® är registrerade
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® och Windows® är registrerade
varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

Edition 1, 5/2006

background image

Innehåll

1 Översikt

Vad är en inbäddad webbserver? ....................................................................................................... 2

Funktioner ........................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin och HP:s inbäddade webbserver ........................................................... 3

Systemkrav ........................................................................................................................................... 4
Öppna HP:s inbäddade webbserver .................................................................................................... 5
Logga in och logga ut ........................................................................................................................... 6

Logga in som en användare ................................................................................................ 6
Logga ut som administratör ................................................................................................ 6

Navigera i HP:s inbäddade webbserver ............................................................................................... 8

2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna för HP EWS

Enhetens status ................................................................................................................................. 12
Konfigurationssida .............................................................................................................................. 14
Status för förbrukningsmaterial .......................................................................................................... 16
Händelselogg ..................................................................................................................................... 18
Användningssida ................................................................................................................................ 19
Information om enheten ..................................................................................................................... 21
Kontrollpanel ...................................................................................................................................... 22
Skriv ut ............................................................................................................................................... 23

Skriva ut en fil eller uppdatera inbyggd programvara från skärmbilden Skriv ut ................ 24

3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Konfigurera enhet ............................................................................................................................... 26

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet ......................................................... 27

E-postserver ....................................................................................................................................... 28

Konfigurera utgående e-post ............................................................................................. 29
Konfigurera retur-e-postadressen ...................................................................................... 29

Varningar ............................................................................................................................................ 30

Använda skärmbilden Aviseringar med en produkt .......................................................... 31
Skicka e-postkommandon till produkten ............................................................................ 35

Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande .............................. 35

AutoSend ............................................................................................................................................ 36

Om du vill aktivera funktionen AutoSend ........................................................................... 37

Säkerhet ............................................................................................................................................. 38
Verifieringshanterare .......................................................................................................................... 39
LDAP-verifiering ................................................................................................................................. 40
Redigera andra länkar ........................................................................................................................ 43

Lägga till en länk ................................................................................................................ 44

SVWW

iii

background image

Ta bort en länk ................................................................................................................... 44

Information om enheten ..................................................................................................................... 45
Språk .................................................................................................................................................. 46
Datum & tid ......................................................................................................................................... 48

Format för datum/tid .......................................................................................................... 48
Korrigering av klockavdrift ................................................................................................. 49

Uppvakningstid ................................................................................................................................... 51

4 Ange alternativ för digital sändning

Använda HP DSS-programvaran ....................................................................................................... 54
Allmänna inställningar ........................................................................................................................ 55
E-postinställningar .............................................................................................................................. 56

Avancerade e-postinställningar ......................................................................................... 57

Faxinställningar .................................................................................................................................. 59

Avancerade faxinställningar .............................................................................................. 60

Skicka till mapp .................................................................................................................................. 64

Lägga till en fördefinierad mapp ........................................................................................ 65
Redigera eller visa en fördefinierad mapp ......................................................................... 66
Ta bort en fördefinierad mapp ........................................................................................... 66
Ta bort alla mappar ............................................................................................................ 66
Testa en fördefinierad mapp .............................................................................................. 66

Adressera ........................................................................................................................................... 67

Avancerade adressinställningar ......................................................................................... 69

Adressbok .......................................................................................................................................... 71

Övriga skärmbilder för Adressbok ..................................................................................... 72

Logg ................................................................................................................................................... 73
Inställningar ........................................................................................................................................ 75
Kerberos-verifiering ............................................................................................................................ 76

Initiera Kerberos-verifiering ................................................................................................ 76
Konfigurera Verifieringshanteraren för Kerberos-verifiering .............................................. 77
Konfigurera adressinställningar för Kerberos-verifiering .................................................... 77
Använda MFP-kontrollpanelen för Kerberos-verifiering ..................................................... 78

5 Hantera nätverksfunktioner från nätverksskärmbilderna

Översikt .............................................................................................................................................. 80

6 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support .............................................................................................................................. 84

Hur hp instant support fungerar ......................................................................................... 84
Information som du kan få från hp instant support ............................................................ 84

Köpa förbrukningsmaterial ................................................................................................................. 85
Produktsupport .................................................................................................................................. 86
Min tjänstelevantör och Mitt servicekontrakt ...................................................................................... 87

Index ................................................................................................................................................................... 89

iv

SVWW

background image

Tabellista

Tabell 1-1 HP:s inbäddade webbserver ............................................................................................................. 8
Tabell 2-1 Enhetens status ............................................................................................................................... 12
Tabell 2-2 Konfigurationssida ........................................................................................................................... 14
Tabell 2-3 Status för förbrukningsmaterial ....................................................................................................... 16
Tabell 2-4 Händelselogg .................................................................................................................................. 18
Tabell 2-5 Användningssida ............................................................................................................................. 20
Tabell 2-6 Skriv ut sida ..................................................................................................................................... 24
Tabell 3-1 Konfigurera enhet ............................................................................................................................ 26
Tabell 3-2 E-postserver .................................................................................................................................... 28
Tabell 3-3 Varningar ......................................................................................................................................... 31
Tabell 3-4 Begära informationssidor med hjälp av e-postmeddelande ............................................................ 35
Tabell 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 36
Tabell 3-6 Säkerhet .......................................................................................................................................... 38
Tabell 3-7 Verifieringshanterare ....................................................................................................................... 39
Tabell 3-8 LDAP-verifiering .............................................................................................................................. 40
Tabell 3-9 Redigera andra länkar ..................................................................................................................... 43
Tabell 3-10 Språk ............................................................................................................................................. 46
Tabell 3-11 Datum & tid .................................................................................................................................... 48
Tabell 3-12 Uppvakningstid .............................................................................................................................. 51
Tabell 4-1 Allmänna inställningar ..................................................................................................................... 55
Tabell 4-2 E-postinställningar ........................................................................................................................... 56
Tabell 4-3 Avancerade e-postinställningar ....................................................................................................... 58
Tabell 4-4 Faxinställningar ............................................................................................................................... 59
Tabell 4-5 Avancerade faxinställningar ............................................................................................................ 61
Tabell 4-6 Inställningar för Skicka till mapp ...................................................................................................... 64
Tabell 4-7 Adressinställningar .......................................................................................................................... 67
Tabell 4-8 Avancerade adressinställningar ...................................................................................................... 70
Tabell 4-9 Adressbok ....................................................................................................................................... 71
Tabell 4-10 Logg .............................................................................................................................................. 73
Tabell 4-11 Förinställningar .............................................................................................................................. 75
Tabell 5-1 Nätverksinställningar ....................................................................................................................... 80

SVWW

v

background image

vi

SVWW

background image

Bildlista

Bild 1-1 Ange nätverkslösenord, dialogruta ....................................................................................................... 6
Bild 1-2 Exempel på skärmbild för HP EWS ...................................................................................................... 8
Bild 2-1 Enhetens status, skärmbild ................................................................................................................. 12
Bild 2-2 Konfigurationssida, skärmbild ............................................................................................................. 14
Bild 2-3 Status för förbrukningsmaterial, skärmbild ......................................................................................... 16
Bild 2-4 Händelselogg, skärmbild ..................................................................................................................... 18
Bild 2-5 Användningssida, skärmbild ............................................................................................................... 19
Bild 2-6 Information om enheten, skärmbild ..................................................................................................... 21
Bild 2-7 Kontrollpanel, skärmbild ...................................................................................................................... 22
Bild 2-8 Skriv ut, skärmbild ............................................................................................................................... 24
Bild 3-1 Konfigurera enhet, skärmbild .............................................................................................................. 26
Bild 3-2 E-postserver, skärmbild ...................................................................................................................... 28
Bild 3-3 Aviseringar, skärmbild ......................................................................................................................... 30
Bild 3-4 Aviseringar – inställningar, skärmbild .................................................................................................. 32
Bild 3-5 Aviseringar – test, skärmbild ............................................................................................................... 34
Bild 3-6 AutoSend, skärmbild ........................................................................................................................... 36
Bild 3-7 Säkerhet, skärmbild ............................................................................................................................ 38
Bild 3-8 Verifieringshanterare, skärmbild ......................................................................................................... 39
Bild 3-9 LDAP-verifiering, skärmbild ................................................................................................................. 40
Bild 3-10 Redigera andra länkar, skärmbild ..................................................................................................... 43
Bild 3-11 Information om enheten, skärmbild ................................................................................................... 45
Bild 3-12 Språk, skärmbild ............................................................................................................................... 46
Bild 3-13 Datum & tid, skärmbild ...................................................................................................................... 48
Bild 3-14 Skärmbilden Format för datum/tid ..................................................................................................... 49
Bild 3-15 Skärmbilden Datum och tid – korrigering av klockavdrift .................................................................. 49
Bild 3-16 Uppvakningstid, skärmbild ................................................................................................................ 51
Bild 4-1 Allmänna inställningar, skärmbild ........................................................................................................ 55
Bild 4-2 E-postinställningar, skärmbild ............................................................................................................. 56
Bild 4-3 Avancerade e-postinställningar, skärmbild ......................................................................................... 58
Bild 4-4 Faxinställningar, skärmbild .................................................................................................................. 59
Bild 4-5 Avancerade faxinställningar, skärmbild .............................................................................................. 61
Bild 4-6 Skapa PIN-kod, skärmbild ................................................................................................................... 62
Bild 4-7 Modemdiagnostik, skärmbild ............................................................................................................... 63
Bild 4-8 Skicka till mapp, skärmbild .................................................................................................................. 64
Bild 4-9 Adressinställningar, skärmbild ............................................................................................................ 67
Bild 4-10 Avancerade adressinställningar, skärmbild ...................................................................................... 70
Bild 4-11 Adressbok, skärmbild ........................................................................................................................ 71
Bild 4-12 Logg, skärmbild ................................................................................................................................. 73
Bild 4-13 Information, skärmbild ....................................................................................................................... 74

SVWW

vii

background image

Bild 4-14 Felsökning, skärmbild ....................................................................................................................... 74
Bild 4-15 Förinställningar, skärmbild ................................................................................................................ 75
Bild 5-1 Nätverksinställningar, skärmbild ......................................................................................................... 80
Bild 6-1 Information om enheten, skärmbild ..................................................................................................... 83

viii

SVWW

background image

1