HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Navodila za zamenjavo potrošnega materiala

background image

Navodila za zamenjavo potrošnega materiala

Za omogočanje menjave potrošnega materiala ob namestitvi naprave upoštevajte naslednje smernice.

Nad napravo in pred njo je za odstranjevanje potrošnega materiala potrebno dovolj prostora.

Naprava naj bo nameščena na trdni in ravni podlagi.

Za navodila o namestitvi potrošnega materiala si oglejte navodila za namestitev, ki so priložena vsakemu
izdelku ali si oglejte dodatne informacije na naslovu

www.hp.com/support/M5025mfp

ali

www.hp.com/

support/M5035mfp

.

Opomba

Hewlett-Packard v tej napravi priporoča uporabo izdelkov HP . Uporaba izdelkov

drugih proizvajalcev namesto lahko povzroči težave, ki zahtevajo servisiranje, ki ga HP-
jeva garancija ali servisne pogodbe ne zajemajo.