HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Menjava tiskalne kartuše

background image

Menjava tiskalne kartuše

Ko se tiskalna kartuša približuje koncu časa uporabe, se na nadzorni plošči pojavi sporočilo, ki vam
svetuje naročilo zamenjave. Naprava lahko nadaljuje s tiskanjem s trenutno tiskalno kartušo, dokler se
ne pojavi sporočilo, ki zahteva menjavo kartuše.

1.

Odprite zgornja desna vratca.

2.

Odstranite uporabljeno kartušo iz naprave.

SLWW

Zamenjava potrošnega materiala in delov 159

background image

3.

Novo kartušo odstranite iz embalaže. Rabljeno kartušo vstavite v vrečko za recikliranje.

4.

Tiskalno kartušo primite na obeh straneh in toner v njej porazdelite tako, da jo nežno potresete.

OPOZORILO

Ne dotikajte se zaščitnega pokrova ali površine valja.

5.

Z nove tiskalne kartuše odstranite transportni trak in oranžni jeziček. Transportni trak odstranite v
skladu z lokalnimi predpisi.

160 Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje naprave

SLWW

background image

6.

Tiskalno kartušo naravnajte na tračnice v napravi in jo s pomočjo ročice vstavite tako, da se trdno
prilega ležišču, ter zaprite zgornja desna vratca.

Po kratkem času krmilna plošča prikaže sporočilo Ready (V pripravljenosti).

7.

Namestitev je končana. Uporabljeno tiskalno kartušo vstavite v škatlo, v kateri je bila dostavljena
nova kartuša. Oglejte si priložena navodila za recikliranje.

8.

Če uporabljate tiskalno kartušo drugega proizvajalca, si za dodatna navodila oglejte nadzorno
ploščo.

Za dodatno pomoč obiščite

www.hp.com/support/M5025mfp

ali

www.hp.com/support/M5035mfp

.