HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - razdelkiProgramska oprema HP Easy Printer Care

background image

razdelkiProgramska oprema HP Easy Printer Care

Razdelek

Možnosti

Zvaihek Device List
(Seznam naprav)

Prikazuje informacije o
posameznih napravah v
seznamu Devices
(Naprave)

Informacije o napravi vključno z imenom, proizvajalcem in modelom tiskalnika

Ikona (če je spustni seznam View as (Ogled kot) nastavljen na Tiles (Ploščice), kar je
privzeta nastavitev)

Trenutna opozorila za napravo

Če kliknete napravo v seznamu, Programska oprema HP Easy Printer Care odpre zavihek
Overview (Pregled) za to napravo.

Zavihek Support
(Podpora)

Vsebuje pomoč in
povezave

Vsebuje informacije o napravi vključno z opozorili za elemente, ki jih morate preveriti.

Vsebuje povezave do orodij za odpravljanje težav in vzdrževanje.

SLWW

Uporabite HP Easy Printer Care 149

background image

Razdelek

Možnosti

Okno Supplies
Ordering (Naročanje
potrošnega materiala)

Vsebuje dostop do
spletnega ali e-poštnega
naročanja potrošnega
materiala

Seznam za naročanje: Prikazuje potrošni material, ki ga lahko naročite za posamezno
napravo. Če želite naročiti določeni izdelek, v seznamu kliknite potrditveno polje Order
(Naroči)
za ta izdelek.

Gumb Shop Online for Supplies (Spletno kupovanje potrošnega materiala): Odpre
spletno stran HP SureSupply Web v novem oknu brskalnika. Če ste pri kateremkoli izdelku
izbrali potrditveno polje Order (Naroči), lahko informacije o teh izdelkih prenesete na to
spletno stran, kjer boste prejeli informacije o možnostih nakupa izbranih izdelkov.

Gumb Print Shopping List (Tiskanje seznama za nakup): Natisne informacije o potrošnem
materialu, za katerega je izbrano potrditveno polje Order (Naroči).

Okno Alert Settings
(Nastavitve opozoril)

Omogoča vam nastaviti
napravo, tako da vas
samodejno obvešča o
težavah.

Vklop ali izklop opozoril: Vklop oz. izklop funkcije opozarjanja.

Kdaj se pojavijo opozorila: Nastavitev časa prikaza opozoril—kadar tiskate z napravo ali
kadarkoli se pojavi dogodek na napravi.

Vrsta opozorila: Tukaj lahko nastavite, da se opozorila pojavljajo samo pri resnih napakah ali
pri vseh napakah, vključno z napakami, ki omogočajo nadaljevanje opravila.

Način obveščanja: Tukaj lahko nastavite vrsto opozorila (pojavno sporočilo ali namizno
opozorilo).

Zavihek Overview
(Pregled
)

Vsebuje osnovne
informacije o stanju
naprave

Seznam Devices (Naprave): Prikazuje naprave, ki jih lahko izberete.

Razdelek Device Status (Stanje naprave): Prikaže informacije o stanju naprave. V tem
razdelku bodo prikazana opozorila za napravo, kot je opozorilo o prazni tiskalni kartuši.
Prikazuje tudi informacije za identifikacijo naprave, sporočila nadzorne plošče in informacije o
ravni tonerja v kartušah. Ko popravite težavo, kliknite gumb

, da posodobite ta razdelek.

Razdelek Supplies Status (Stanje potrošnega materiala): Prikaže podrobno stanje
potrošnega materiala, kot je količina tonerja v tiskalni kartuši in stanje medijev v posameznih
pladnjih.

Povezava Supplies Details (Podrobnosti potrošnega materiala): Odpre stran s stanjem
potrošnega materiala, ki omogoča ogled podrobnejših informacij o potrošnem materialu
naprave ter naročanju in recikliranju le-tega.

Okno Find Other
Printers (Iskanje drugih
tiskalnikov)

Omogoča dodajanje
tiskalnikov v seznam
tiskalnikov

S klikom na povezavo Find Other Printers (Iskanje drugih tiskalnikov) v seznamu Devices
(Naprave)
odprete okno Find Other Printers (Iskanje drugih tiskalnikov). V oknu Find Other
Printers (Iskanje drugih tiskalnikov)
je orodje, ki zazna ostale tiskalnike v omrežju, kar vam
omogoči dodajanje le teh v seznam Devices (Naprave) in nadzor nad njimi s pomočjo računalnika.

150 Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje naprave

SLWW