HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Razdelki vgrajenega spletnega strežnika

background image

Razdelki vgrajenega spletnega strežnika

Zavihek ali razdelek

Možnosti

Information (Informacije)
zavihek

Vsebuje informacije o napravi,
stanju in konfiguraciji

Device Status (Stanje naprave): Prikazuje stanje naprave in količino preostalega
potrošnega materiala HP , pri čemer 0% pomeni, da je materiala zmanjkalo. Na tej
strani je prikazana tudi vrsta in velikost papirja, ki je nastavljen za posamezne
pladnje. Za spreminjanje privzetih nastavitev kliknite Change Settings (Spremeni
nastavitve)
.

Configuration Page (Konfiguracijska stran): Prikazuje informacije, ki so prikazane
na konfiguracijski strani.

Supplies Status (Stanje potrošnega materiala): Prikazuje količino preostalega
potrošnega materiala HP , pri čemer 0% pomeni, da je materiala zmanjkalo. Na tej
strani so tudi številke delov potrošnega materiala. Za naročanje novega potrošnega
materiala kliknite Order Supplies (Naroči potrošni material) v območju Other
Links (Ostale povezave)
na levi strani okna.

Event log (Dnevnik dogodkov): Prikazuje seznam vseh dogodkov in napak za
napravo.

Usage page (Stran uporabe): Prikazuje povzetek števila strani, ki jih je naprava
natisnila in so razporejene po velikosti in vrsti.

Device Information (Informacije o napravi): Prikazuje omrežno ime in naslov
naprave ter informacije o modelu. Za spreminjanje teh vnosov kliknite Device
Information (Informacije o napravi)
v zavihku Settings (Nastavitve).

Control Panel (Nadzorna plošča): Prikazuje sporočila z nadzorne plošče naprave
kot je Ready (V pripravljenosti) ali Sleep mode on (Vklopljen način mirovanja).

Print (Natisni): Omogočanje pošiljanja tiskalniških opravil v napravo.

Settings (Nastavitve) zavihek

Omogoča konfiguracijo naprave z
računalnikom

Configure Device (Konfiguracija naprave): Omogoča konfiguracijo nastavitev
naprave. Ta stran vsebuje standardne menije naprav, ki uporabljajo zaslon z
nadzorno ploščo.

E-mail Server (E-poštni strežnik): Samo v omrežju. Skupaj s stranjo Alerts
(Opozorila)
se uporablja za nastavitev dohodnih in odhodnih e-poštnih sporočil in
e-poštnih opozoril.

Alerts (Opozorila): Samo v omrežju. Omogoča nastavitev e-poštnih opozoril za
različne dogodke naprave in potrošnega materiala.

AutoSend (Samodejno pošiljanje): Omogoča konfiguracijo naprave za samodejno
pošiljanje e-poštnih sporočil o konfiguraciji in stanju potrošnega materiala naprave
na določene e-poštne naslove.

Security (Varnost): Omogoča vnos gesla za dostop do zavihkov Settings
(Nastavitve)
in Networking (Omrežje). Omogočanje in onemogočanje določenih
funkcij vgrajenega spletnega strežnika.

Edit Other Links (Urejanje ostalih povezav): Omogoča dodajanje ali spreminjanje
povezav na druge spletne strani. Ta povezava je prikazana v območju Other Links
(Ostale povezave)
na vseh straneh vgrajenega spletnega strežnika.

Device Information (Informacije o napravi): Omogoča poimenovanje naprave in
dodelitev številke sredstva zanjo. Vnesite ime in e-poštni naslov glavne kontaktne
osebe, ki bo prejemala informacije o napravi.

Language (Jezik): Omogoča določanje jezika za prikaz informacij vgrajenega
spletnega strežnika.

152 Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje naprave

SLWW

background image

Zavihek ali razdelek

Možnosti

Date & Time (Datum in čas): Omogoča časovno usklajevanje z omrežnim časovnim
strežnikom.

Wake Time (Čas prebujanja): Omogoča nastavitev ali spreminjanje časa
prebujanja iz mirovanja za napravo.

Opomba

Zavihek Settings (Nastavitve) lahko zaščitite z geslom. Če je

naprava v omrežju, se vedno posvetujte s skrbnikom sistema, preden spremenite
nastavitve v tem zavihku.

Networking (Omrežje) zavihek

Omogoča spreminjanje omrežnih
nastavitev iz računalnika

Omrežni skrbniki lahko uporabljajo ta zavihek za nadzor z omrežjem povezanih nastavitev
za napravo, kadar je priključena na omrežje na osnovi naslovov IP. Ta zavihek se ne
pojavi, če je naprava neposredno priklopljena na računalnik ali ni priklopljena na omrežje
z tiskalnim strežnikom HP Jetdirect.

Opomba

Zavihek Networking (Omrežje) je mogoče zaščititi z geslom.

Ostale povezave

Vsebuje povezave z internetom

HP Instant Support™: Poveže vas s spletno stranjo HP in vam pomaga pri iskanju
rešitev. Ta storitev analizira dnevnik napak in informacije o konfiguraciji naprave ter
ponuja diagnostične informacije in informacije o podpori za vašo napravo.

Order Supplies (Naročanje potrošnega materiala): Poveže vas s spletno stranjo
HP SureSupply, kjer dobite informacije o možnostih nakupa originalne potrošne
opreme HP, kot so tiskalne kartuše in papir.

Product Support (Podpora za izdelke): Poveže vas s stranjo podpore za napravo,
po kateri lahko iščete pomoč za splošne teme.

Opomba

Za dostop do teh povezav morate imeti povezavo z internetom. Če

uporabljate klicno povezavo in se niste povezali ob prvem odpiranju vgrajenega
spletnega strežnika, se morate povezati z internetom, preden lahko dostopate do
teh spletnih strani. Pri povezovanju boste mogoče morali zapreti in ponovno
odpreti vgrajeni spletni strežnik.

SLWW

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika 153