HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Uporaba strani z informacijami

background image

Uporaba strani z informacijami

Z nadzorne plošče lahko tiskate strani s podrobnostmi o napravi in njeni trenutni konfiguraciji. V spodnji
tabeli so navedeni postopki za tiskanje strani z informacijami.

Opis strani

Tiskanje strani

Shema menijev

Prikaže menije nadzorne plošče in
razpoložljive nastavitve.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration (Skrbništvo)

.

2.

Dotaknite se

Information (Informacije)

.

3.

Dotaknite se

Konfiguracijske/statusne strani

.

4.

Dotaknite se

Administration Menu Map (Shema menijev skrbništva)

.

5.

Dotaknite se

Print (Natisni)

.

Vsebina shema menijev se spreminja glede na trenutno nameščene možnosti v
napravi.

Za popoln seznam menijev nadzorne plošče in možnih vrednosti si oglejte

Nadzorna

plošča

.

Konfiguracijska stran

Prikazuje nastavitve naprave in
nameščeno dodatno opremo.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration (Skrbništvo)

.

2.

Dotaknite se

Information (Informacije)

.

3.

Dotaknite se

Konfiguracijske/statusne strani

.

4.

Dotaknite se

Configuration Page (Konfiguracijska stran)

.

5.

Dotaknite se

Print (Natisni)

.

Opomba

Če naprava vsebuje tiskalni strežnik HP Jetdirect ali dodatni disk,

se natisnejo dodatne konfiguracijske strani z informacijami o teh napravah.

Stran s stanjem potrošnega
materiala

Prikaže raven tonerja v tiskalnih
kartušah.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration (Skrbništvo)

.

2.

Dotaknite se

Information (Informacije)

.

3.

Dotaknite se

Konfiguracijske/statusne strani

.

4.

Dotaknite se

Supplies Status Page (Stran s stanjem potrošnega materiala)

.

5.

Dotaknite se

Print (Natisni)

.

Opomba

Če uporabljate potrošni material drugih proizvajalcev, se lahko

zgodi, da na strani s stanjem potrošnega materiala ni prikazan preostanek
le-tega. Za več informacij si oglejte

Politika družbe HP za tiskalne kartuše

drugih proizvajalcev

.

Stran uporabe

Prikazuje število natisnjenih strani s
posameznimi velikostmi papirja, število
enostranskih ali obojestranskih strani in
povprečni odstotek pokritosti strani.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration (Skrbništvo)

.

2.

Dotaknite se

Information (Informacije)

.

3.

Dotaknite se

Konfiguracijske/statusne strani

.

4.

Dotaknite se

Usage Page (Stran uporabe)

.

5.

Dotaknite se

Print (Natisni)

.

Seznam datotek

Vsebuje informacije o mnogih
masovnih pomnilnikih, kot so pomnilniki

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration (Skrbništvo)

.

2.

Dotaknite se

Information (Informacije)

.

146 Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje naprave

SLWW

background image

Opis strani

Tiskanje strani

Flash, pomnilniške kartice ali diski, ki so
nameščeni v napravi.

3.

Dotaknite se

Konfiguracijske/statusne strani

.

4.

Dotaknite se

File Directory (Imenik datotek)

.

5.

Dotaknite se

Print (Natisni)

.

Poročila o faksu

V petih poročilih so navedeni aktivnosti
faksa, faks klici, kode računov,
blokirane številke faksov in številke
pripravljenih klicev.

Opomba

Poročila o faksu so

na voljo samo pri modelih
naprav z zmožnostjo pošiljanja
in prejemanja faksov.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration (Skrbništvo)

.

2.

Dotaknite se

Information (Informacije)

.

3.

Dotaknite se

Fax Reports (Poročila o faksu)

.

4.

Dotaknite se enega od naslednjih gumbov, da bi natisnili ustrezno poročilo:

Fax Activity Log (Dnevnik aktivnosti faksa)

Fax Call Report (Poročilo o klicu faksa)

Billing Codes Report (Poročilo o kodah računov)

Blocked Fax List (Seznam blokiranih številk faksov)

Speed Dial List (Seznam pripravljenih klicev)

5.

Dotaknite se

Print (Natisni)

.

Za dodatne informacije si oglejte priročnik za faks, ki je priložen napravi.

Seznami pisav

Prikaže trenutno nameščene pisave v
napravi.

1.

Na začetnem zaslonu se dotaknite

Administration (Skrbništvo)

.

2.

Dotaknite se

Information (Informacije)

.

3.

Dotaknite se

Sample Pages/Fonts (Vzorčna stran/pisava)

.

4.

Dotaknite se

PCL Font List (Seznam pisav PCL)

ali

PS Font List (Seznam pisav

PS)

.

5.

Dotaknite se

Print (Natisni)

.

Opomba

Na seznamih pisav so navedene tudi pisave na dodatnem disku

ali modulu DIMM.

SLWW

Uporaba strani z informacijami 147